A gyűlölet majd ellenünk fordul … Az MKDSZ nyilatkozata Fico kijelentése kapcsán

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Országos Elnöksége üdvözli a Legfelsőbb Bíróság Milan Mazurek (ĽSNS) bűntettében hozott döntését, amelyet az európai demokrácia, a keresztény társadalmi értékek, a jogállam és a béke győzelmének tekint a Tiso-féle Szlovákia kultusza, a neonáci eszmék és az idegengyűlölet felett. A bíróság döntése reményt és erőt ad a demokratikus és keresztény értékeket képviselő pártoknak egy, a nemzetiségek közötti teljes jogegyenlőségen alapuló békés társadalom felépítéséhez. 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség mélységes felháborodásának ad hangot a megbukott szlovák kormányfő Robert Fico kijelentése kapcsán, amelyben a cigány lakosságot érintő rasszista kijelentéseiért, gyűlöletbeszédéért elítélt, és parlamenti mandátumától megfosztott Milan Mazureket védelmébe vette, amikor azt ecsetelte, hogy Mazurek – csak azt mondta, amit majdnem az egész ország lakossága gondol. Fico kijelentése komoly figyelmeztetés minden demokrata és keresztény ember számára és főleg nekünk, felvidéki magyaroknak. Ma az ország lakosságának többségére hivatkozva Mazurekkel ért egyet a cigányság kapcsán, holnap a magyarokra rontó Kotlebával fog egyetérteni – természetesen az ország többségének véleményére hivatkozva. 

A volt miniszterelnöktől és baloldali pártjától soha nem állt távol, hogy pártfogásába vegye a legordasabb eszméket is, ha a hatalom megtartása vagy megragadása volt a cél. Legutolsó miniszterelnöksége idején csak azért nem jött elő ilyesmivel, mert koalíciós partnere által fogva volt a keze. Most azonban nagyot téved, ha azt hiszi, hogy az ország nagyobb része hozzá hasonlóan gondolkodik. Az azonban fájdalmas valóság, hogy ilyenek is akadnak, nem is kevesen. Még lesújtóbb, hogy a magyar lakosság körében is támogatásra találnak a szélsőséges eszmék. Ezek a magyar honfitársaink valószínűleg elfelejtették, hogy a második világháború után ilyen eszmék miatt váltunk jogfosztottá, és százezernyi magyart ezért űztek el ősi földjéről. 

Aki ma annak örül, hogy egy népcsoportot vagy kisebbséget üldöznek, gondoljon arra, hogy holnap ő válhat célponttá. A történelem azt mutatja, hogy célponttá is válik. Ahogy a neves német evangélikus teológus Martin Niemöller írta: ,,Mikor a nácik elvitték a kommunistákat, csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista. Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag. Amikor a szocialistákat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista. Amikor a zsidókat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó. Amikorra engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna.” 

A magyarság erős politikai jelenléte és az országban élő nemzetiségek együttműködése nélkül veszélyben a jogállam, a demokrácia és az országban élő nemzetek békés egymás mellett élése! 

az MKDSZ Országos Elnöksége 

Komárom, 2019. szeptember 9.