IV. Országos Kongresszusát tartotta az MKDSZ

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 2019. szeptember 29-én Ipolynyéken tartotta IV. tisztújító kongresszusát. A küldöttek öt évre választották meg az MKDSZ Országos Elnökségét, az Országos Tanács tagjait, továbbá a párt egyéb országos szerveinek elnökeit, tagjait.

Az elmúlt két évről szóló elnöki és alelnöki beszámolókat, illetve bel- és külpolitikai értékeléseket követően a kongresszusi küldöttek változatlan összetételben és egyhangúlag szavaztak bizalmat az MKDSZ Országos Elnökségének. A döntés értelmében öt évig Fehér Csaba országos elnökként, Sárközi János és Krivánsky Miklós alelnökként vezetik a pártot. Az elnökség tagja maradt Mázik István is.

A közgyűlésen került sor az MKDSZ öt régiója: a Duna-mente, Mátyusföld, az Ipoly-mente, Gömör, valamint a Bodrogköz és Ung-vidék regionális elnökeinek megválasztására is. Az Ifjúsági Tagozat elnökének Major Eleonórát választották. A közgyűlésen újabb öt évre szavaztak bizalmat az MKDSZ Karitász vezetőjének, Abaházi Máriának. A kongresszus bővítette az OT tagságát. Az MKDSZ országos elnöksége és a párt regionális elnökei mellett az Országos Tanács tagja lett az MKDSZ Ifjúsági Tagozatának, továbbá a párt karitatív szervezetének az MKDSZ Karitásznak az elnöke is.

A közgyűlés résztvevői határozatban erősítették meg az MKDSZ Országos Elnöksége által képviselt bel-, kül- és nemzetpolitikát. Az MKDSZ belpolitikájának sarokkövei továbbra is a regionalizmus erősítése a megyerendszer átszervezésével, az oktatásügyi és kulturális autonómia intézményi hátterének kiépítése, a család védelme és a gyermekvállalás támogatása, a gazdasági fejlődés infrastrukturális előfeltételeinek biztosítása, továbbá a természeti kincsek, elsősorban az erdők és az ivóvízkészlet védelme. Az MKDSZ Országos Tanácsa döntését megerősítve a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség IV. Kongresszusa is támogatja, hogy az MKDSZ együtt induljon a Híd párttal a 2020-as parlamenti választáson. A küldöttek megerősítették, hogy az MKDSZ-nek a Híddal kötött választási megállapodásban, együttműködésben is meg kell őrizni önálló politikai arculatát. A kongresszus üdvözölte és az MKDSZ európai kisebbségpolitikájában komoly eredménynek ítélte meg az EFA Közép-Európai Csoport megalakulását és annak Pat-fürdőn megfogalmazott politikai célkitűzéseit.

„Küzdelmes évek vannak a hátunk mögött és előttünk még küzdelmesebb évek állnak. Megtisztel az a bizalom, amellyel megjutalmazott a kongresszus. A küldöttek egyhangú döntése megerősítette hitemet, hogy politikánkban a nemzeti érdekek, a keresztény értékek és a demokratikus elvek képviselete érvényesült a hazai és az európai politikában egyaránt. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség egy összetartó, egymást tisztelő, a másikkal szemben alázatot és barátságot tanúsító közösség. Az MKDSZ lett az az etnikai alapon politizáló párt, amelyik kereszténydemokrata társadalmi és politikai értékrendjével, nem utolsó sorban belső stabilitásával képes arra, hogy továbbvigye regionális politizálás ügyét és hosszútávon képviselje a felvidéki magyarság érdekeit.” – nyilatkozta újbóli elnökké választását követően Fehér Csaba.

mkdsz hír