Az aradi vértanúkra emlékeztünk

MEGOSZTÁS

Az MKDSZ a felvidéki magyar közösségekkel együtt emlékezett az aradi vértanúkra. Füleken, Komáromban, Dunaszerdahelyen és a Felvidék számos településén emlékeztünk arra, hogy a magyar hazához való hűségben meg nem rendülve, a nemzeti függetlenség győzelmébe, a társadalmi egyenlőség megvalósulásába és a polgári szabadságeszmébe vetett hittel állt a bitófa árnyékában a vértanúságot tudatosan vállaló aradi tizenhárom. A hóhér által végrehajtott pokoli ítéletet a Teremtő mennybéli örök életre változtatta. Mártíromságuk példaként áll azóta is a világ előtt. A megtorlásban erős hitet és büszke tartást ad egy egész nemzetnek. Hazafiságuk példája reménye a jövőnek.