A regionalizmus megerősödése, a kisebbségi régiók megalakulása nemzetiségi érdek

MEGOSZTÁS

Európa szerte általános tendencia, hogy a kisebbségek által lakott régiókat az infrastrukturális- és munkahelyteremtő beruházások terén, a központi kormányzatok mostohagyermekként kezelik. A hátrányos megkülönböztetés nem csak az állam belső erőforrásainak elosztásánál mutatkozik, de az Európai Unió felzárkóztatási alapjainak felhasználását is az aránytalanság és a diszkrimináció jellemzi. Az arányok az igazságosság irányába történő elmozdulását akkor lehet tapasztalni, amikor egy-egy kisebbség politikai érdekképviseletének sikerül kormányra jutnia.
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) kisebbségpolitikájának középpontjában a jogegyenlőség elvéből következő kisebbségi jogok bővítése, illetve a megszerzett jogok védelme áll. A kisebbségek megmaradását szolgáló jogegyenlőségi küzdelmek egyik fontos területe a kisebbségek által lakott régiók gazdasági- és infrastrukturális diszkriminációja elleni fellépés, vagyis a gazdasági esélyegyenlőség megteremtése.
Az MKDSZ programjának egyik sarkalatos pontja a szlovákiai megyerendszer átalakítása, továbbá a kisebbségi régiók európai szintű kialakítása. Mindkettő egy célt szolgál: a közvetlen demokrácia megerősödését, a nemzeti kisebbségek jogköreinek-, önigazgatásának-, autonómiájának bővítését és döntéshozó erejének növelését. A kisebbségi régiók kialakításával csökkenne, megszűnne a területen élők gazdasági hátránya, kiszolgáltatottsága, erősödne a kulturális- és nyelvi érdekérvényesítés, kiteljesedne a szubszidiaritás elve.
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez csatlakozva számos európai kisebbségi párttal együtt támogatjuk azt az európai polgári kezdeményezést, amely a nemzeti régiók védelmét célozza egy olyan EU-s jogszabály megalkotásával, amely a régiók egyenlőségét és a regionális kultúrák fenntarthatóságát biztosítaná.

Fehér Csaba,
az MKDSZ elnöke