Falvaink fejlődése a környezetvédelem terén is fontos! További környezetvédelmi fejlesztések településeinken!

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a vidék és az ott élők pártján áll. A magyarság megmaradásának fontos bástyái a falvak. Az MKDSZ programjában is érezhetően nagyobb politikai érzékenységgel, szolidaritással és egy új, az esélyteremtésre építő vidékpolitikával fordul a kistelepülések irányába. Közös érdekünk a magyarság számára minden tekintetben élhető, az idősekkel szemben gondoskodó, a fiatalságot megtartani képes, a folyamatos megújulásra nyitott, modern falvak megteremtése.
Egy település fejlettségének fokmérője középületeinek, köztereinek, utcáinak, járdáinak állapota, továbbá az, hogyan viszonyul a környezetvédelmi kihívásokhoz, az e területen megoldandó feladatokhoz. Milyen módon igyekszik megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtést, a szennyvízelvezetést és tisztítást. Az elmúlt években, s ezt falvaink polgármesterei igazolhatják, a környezetvédelmi tárcának köszönhetően korábban soha nem látott mértékű fejlesztési támogatásokban részesültek a déli régiók falvai.
Az MKDSZ a környezetvédelmet az ember és a társadalom élhető jövője szempontjából stratégiai fontosságú területnek tekinti. Ennek megfelelően programjában elodázhatatlan feladatnak tekinti az ivóvíz, az erdők és a levegő tisztaságának az eddigieknél is szigorúbb védelmét. Fontos a hulladék szelektív gyűjtésének és az újrahasznosítás arányának növelése. A környezetvédelmi költségvetés további markáns emelésével pedig el kell érni, hogy az ország minden településén kiépüljön a szennyvízelvezető csatornahálózat, és működjön szennyvíztisztító állomás.
Az MKDSZ üdvözli a Sólymos László által vezetett környezetvédelmi minisztérium kistelepülések környezetvédelmi potenciáljának növelését célzó új pályázati kiírását, támogatási rendszerét. Az évi 50 millió eurós támogatás által számos kétezer lakos alatti községnek nyílik lehetősége a modern környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő vízvezeték- és szennyvízelvezető hálózat kiépítésére, illetve szennyvíztisztító állomás felújítására, bővítésére.

Fehér Csaba
az MKDSZ elnöke