Komáromban találkozott az MKDSZ Ifjúsági Tagozata és a Híd ifjúsági szervezete a IUVEN

MEGOSZTÁS

A november 29-ei találkozót az MKDSZ IT elnöksége kezdeményezte a két ifjúsági szervezet kapcsolatfelvétele és választási együttműködése érdekében. Az együttműködés alapját azok az értékek adják, amelyek nem kioltják, hanem erősítik egymást. Arra kell összpontosítani, ami összeköt bennünket. A hangsúlyt nem az ideológiai különbségekre, hanem az érdekközösségre kell helyezni. – Fogalmazott Major Eleonóra az MKDSZ IT elnöke.
Egyetértettek abban, hogy a fiataloknak aktív szerepet kell vállalniuk a közéletben véleményük, elképzeléseik képviselete és céljaik megvalósítása érdekében. Az ifjúság képes a közösségi munkára, érdekeinek képviseletére és a megfontolt, felelős döntések meghozatalára. Manapság a fiatalok figyelmét a közéletre elsősorban nem a politikai ideológiák, eszmeáramlatok irányítják, hanem az őket érintő kérdésekre adott egyenes válaszok. Egy jövőkép, amelyben meglátják saját perspektívájukat. A Híd és az MKDSZ programja egy ilyen program. A találkozón felvetődött a két ifjúsági szervezet hosszú távú együttműködése is.

mkdsz it hír