Jogunk és igényünk van kultúránk védelmére

MEGOSZTÁS

A kultúra szabadsága a nemzet szabadsága. A nemzeti kultúra akkor képes jövőt biztosítani a felvidéki magyarságnak, ha kultúránk jövője is biztosítva lesz. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) politikai programjában éppen ezért kiemelt figyelmet szentel a szlovákiai magyar kultúrának és közművelődésnek. A szlovákiai magyar kultúra és egyben a magyar identitás jövőjét a kulturális autonómia jelenti. A mindenkori szlovák kormány kultúrpolitikájától való kiszolgáltatottságtól a kulturális önigazgatás szabadít meg. Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai azt is megmutatták, hogy a kulturális életnek a pártpolitikától is mentesnek kell maradnia. A magyar kultúra nem lehet pártpolitikai kategória – kulturális életünk nem szolgálhat pártpolitikát. A kultúra a nemzetet hivatott szolgálni. Nem lehet megosztó, mert értékei a magyarság minden tagjának tulajdonát képezik.
A kulturális önrendelkezés alapjaként a szlovákiai magyar professzionális kultúra és közművelődés (múzeumok, galériák, tájházak, regionális művelődési központok, kultúrházak) országos intézményrendszerének kialakítása, valamint civil kulturális szféra s az azt összefogni képes Csemadok szakmai- és anyagi megerősítése szolgál.
A rendszert egy országos, pártoktól független szakmai kulturális testület működtetné, a szlovák állam biztosította anyagi keretek között. A testület kialakításában a Csemadoknak fontos szerepe lenne, amennyiben azonosulni tud a nemzeti célokkal, ki tud lépni a tízéves árnyékból, és felvállalja történelmi szerepét.
A népi kultúra és hagyományok megőrzésében fontos az önkormányzatok szerepvállalása. Minden közösségnek érdekében áll a helyi (népi)kultúra és értékei megőrzése, hiszen ezzel is erősödik a magyarság identitása, szülőföldjéhez való kötődése. Az önkormányzati, egyesületi, vagy magántulajdonban lévő tájházak rendszere szintén fontos eleme a szlovákiai magyar kulturális intézményrendszernek.
Részemről csak üdvözölni, támogatni tudom Sólymos László a szlovákiai magyar kultúra működését, fejlődését, valamint az önigazgatást törvényben biztosító elképzelését. A Kisebbségi Kulturális Alap létrehozása, költségvetésének duplájára emelése olyan eredmény, amelyre tovább lehet építeni kulturális önrendelkezésünket. A felvetés és az eddigi eredmények illeszkednek az MKDSZ kultúrpolitikai elképzeléseihez, céljaihoz. Mi ebben is partnerek leszünk!

Fehér Csaba
az MKDSZ elnöke