Istenben bíztak, nemzetüket szolgálták

MEGOSZTÁS

Advent harmadik vasárnapján, 2019. december 15-én Ipolyságon ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg a hetven évvel ezelőtt, a Mindszenty- per kapcsán elhurcolt és bebörtönzött felvidéki magyar papokról, valamint az őket segítő ipolysági és környékbeli hívekről. 1949-ben több, mint húsz katolikus papot tartóztattak le a csehszlovák hatóságok, hazaárulással, kémkedéssel, államtitok elárulásával vádolva őket. Mindezt azért, mert a lelkipásztorok tájékoztatták Mindszenty József hercegprímást a felvidéki magyarokat ért jogsértésekről, legfőképpen pedig a Csehországba való deportálásokról, és a Magyarországra való áttelepítésekről. Az ítéletet 1949. december 28-án mondták ki Pozsonyban, aminek következményeképpen a legtöbb vádlottra a vizsgálati fogságban eltöltött időt szabták ki, de néhányat többévi börtönbüntetésre ítéltek.
A megemlékezés elején Sárközi János történelmi visszatekintőjében elmondta, hogy emlékezni nem a múlt miatt kell, hanem hogy példaképeket találjunk a mának és a holnapnak. Az elhurcolt plébánosok és káplánok tudták mi a jó pásztor kötelessége, és tudták, hogy mi a magyar pap kötelessége. Bátrak voltak, és életük kockáztatásával is igyekeztek megvédeni a rájuk bízottakat. Hlédik László ipolysági plébános szentbeszédében az üldöztetést vállaló próféták küldetéséhez hasonlította a bebörtönzött papok életútját, kiemelve, hogy az Istentől kapott arculatot az ember csak hittel és hűséggel tudja megőrizni. A szentmise végén Hlédik László és Sárközi János a hívek jelenlétében a főbejárat mellett leleplezték a templom falára erősített vörösgránit táblát, amit a plébános szentelt meg. A meghurcoltak áldozatvállalása előtt fejet hajtva Fehér Csaba, Tóth Edit, Major Eleonóra és Fagyas Marcel helyezték el a tisztelet koszorúját.