Iskolaügyünk égető kérdései

MEGOSZTÁS

Amikor felvetődik a szlovákiai magyar iskolaügy jelene és jövője, akkor két dolog jut elsőként az eszünkbe. A kisiskolák helyzete és a beiratkozások. A kisiskolák helyzete a magyar közéletben politikai szimbólummá vált. Tény, hogy a pozsonyi törvényhozásban lévő magyar érdekképviselet határozott kiállásának köszönhetően sikerült elkerülni a tömeges iskolabezárást, de kisiskoláink, egész iskolahálózatunk hosszú távú biztonsága, finanszírozása, pedagógiai- és szakmai igényeink, oktatáspolitikai érdekeink érvényesítése nagy feladatok elé állít bennünket. Ezen intézmények megtartásának és finanszírozásának ügye nem csak szak-, de kisebbség- illetve nemzetpolitikai kérdés is. Szlovákiai magyar kisebbség-, illetve nemzetpolitika tekintetében fontos a kisiskolák által betöltött közösségi szerepvállalás, mint a magyar falvak egyik népességmegtartó tényezője. Meg kell védeni a magyar iskolahálózatot, amihez az anyagi erőforrások mellett természetesen gyermekek is kellenek a padokba. A rossz demográfiai mutatók egy újabb – és a kisiskolák létére minden eddiginél veszélyesebb – frontot, az intézmények finanszírozási terheinek kérdését nyitották meg. Bár nem oldaná meg a helyzetet, mégis némi javulás mutatkozna, amennyiben minden magyar szülő magyar óvodába és iskolába íratná gyermekeit, tudatosítva, hogy egyéni döntésüknek közösségi következményei is vannak. A demográfiai lejtő oktatás-, valamint finanszírozáspolitikai kihívásait súlyosbítja az oktatásügy létszámalapú költségvetési támogatása, továbbá az önkormányzatok korlátozott anyagi mozgástere. Mi, magyar kereszténydemokraták programunkban olyan megoldást szorgalmazunk, támogatunk, amely figyelembe veszi az országban élő kisebbségek oktatásügyi érdekeit, amely rendszerszintű változtatásokat céloz meg, lehetővé teszi az oktatásügyi források szignifikáns emelését, azok hatékony elosztását, és a korszerű, minőségi oktatást helyezi előtérbe. A felvidéki magyar- és általában a kisebbségi oktatásügyet a mindenkori szlovák kormányok oktatáspolitikájától való kiszolgáltatottságtól a szlovákiai nemzeti közösségek oktatásügyi autonómiája szabadítaná meg. A demográfiai mutatók pozitív tartományba emelése a még hatékonyabb család- és ifjúságpolitika függvénye, ami pedig abszolút összefüggésben van oktatásügyi céljainkkal. Lehetőség szerint minden településen meg kell védeni a magyar óvodát és iskolát, ám amíg a demográfiai mutatók nem lesznek kedvezőek, addig az iskolaközpontok kialakítása lehet az egyik megoldás, amely a nemzetiségi iskolahálózat alapját képezné, benne az anyanyelven való folyamatos tanulási lehetőséggel.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke