Új párbeszéd a lelki megújulásért

MEGOSZTÁS

Karácsony közeledtével, mikor elcsendesedünk és keresztény/keresztyén emberként végig gondoljuk az évünket, eszünkbe jutnak az adósságaink is.
A szlovákiai magyarság felé a döntéshozóknak több adósságuk van. A Trianon óta eltelt száz évben a kereszténydemokrata érzelmű politikusok legnagyobb pótlásra szoruló feladatuk a papjaink, lelkészeink és hitoktatóink felé van. Isten szolgái ugyanis mind a mai napig értelmiségi társadalmunk talán anyagilag legkevésbé megbecsült tagjai.
Mi, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) azért kötöttünk választási szövetséget, hogy nagyobb esélyünk legyen a szlovákiai magyarokat a pozsonyi parlamentben képviselni. Úgy vállaltuk ebben az együttműködésben a részvételt, hogy elsődleges célként tekintünk a magyar kultúra és oktatásügy, a szociálpolitika, valamint a történelmi magyar egyházak megerősítésére.
Új párbeszédet kívánunk elindítani egyházainkkal, hogy egy államilag támogatott életpálya modellt tudjunk papjaink és lelkészeink elé tárni. A mi hitünk úgy kívánja, hogy a déli régiók lelki életét ne pszichiáterekre, vagy a közösségi médiára bízzuk, hanem teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy Isten szolgáinak ne kelljen a megélhetésükért küzdeniük, hanem elmélyedhessenek a teológiai tudományokban és újra jelen legyenek közösségük családjainak lelki életében. Keresztény hitünk, a templom, az Isten háza ebben a világban a mentsvárunk. A papi társadalom pedig a felvidéki magyarság lelki élete gondozásának záloga. Párbeszédre hívjuk tehát a papságot és a templomba járó közösséget a közös gondolkodásra, hogy miképpen látjuk egyházaink és hitéletünk helyzetét. Miképpen tudunk az anyagi megbecsülésen túl hozzájárulni közösen történelmi egyházaink megszilárdításához, a felvidéki magyar társadalom lelki megújulásához.
Terveink:
Papjaink, lelkészeink életpályamodelljének megalkotása
Megteremteni a méltó anyagi körülményeket hivatásuk teljesítéséhez
Papi és lelkészi nyugdíjjárulék kérdése
Méltányos gondoskodás az idős, magányos papokról
Hitoktatók anyagi megbecsülésének növelése
Hitoktatói továbbtanulási modell kialakítása
Magyar hitoktatók felsőfokú képzése a Felvidéken

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2019. december 22.