Gondolatok a Magyar Kultúra Napján - A kultúra a nemzetből táplálkozik, s a nemzet belőle, így egymást hivatottak szolgálni!

MEGOSZTÁS

A kultúra a nemzet lelke, arca és értéke! Általa vagyunk képesek magyarként, keresztényként és európaiként látni, érezni, gondolkodni és cselekedni. Igaza van Kodály Zoltánnak, amikor arra figyelmeztet bennünket, hogy a „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Minden kor magyarjának nagy küldetése tehát, hogy az értékteremtő évszázadok alatt a magyar szellem által egyedi vonásokkal felruházott nemzeti kultúránkat képes legyen megszerezni és tovább gyarapítani.
Történelmi tapasztalatunk azt mutatja, hogy nemzeti kultúránk szabad létét és független fejlődését hosszútávon csak az biztosíthatja, ha azt kulturális életünk szakemberei, ismert és elismert személyiségei irányítják. Függetlenül a mindenkori szlovák kormánytól, illetve az állami kultúrpolitikától, és függetlenül a magyar pártpolitikától.
A Kisebbségi Kulturális Alap létrehozása, továbbá költségvetésének több mint duplájára, vagyis nyolcmillió euróra emelése egyértelmű sikere pozsonyi parlamenti érdekképviseletünknek, az elmúlt négy év szlovákiai magyar kultúrpolitikájának. A kulturális térben fontos szerepet töltenek be iskoláink, hiszen falaik között nevelődne a magyar kultúrszellem következő generációi. Oktatási intézményeink további működésének biztosítása és a magyar iskolahálózat megóvása is sikertörténeként könyvelhető el. A nemzetiségi kisiskolák esetében eltörölték az osztálylétszám törvényben meghatározott minimumát, illetve a normatív támogatást öt százalékkal, vagyis 113 %-ra sikerült megemelni. Kultúránk átadásának, közvetítésének elsődleges eszköze anyanyelvünk. Szlovákia déli régióiban nemzeti jelenlétünk vizuális megjelenésével, a szlovákkal azonos méretű helységnévtáblák kihelyezésével, a vasútállomások kétnyelvűsítésével nő bennünk az otthonlét, valamint az egyenrangúság érzete és kifelé is jelezzük, – itt vagyunk.
A munkát természetesen folytatni kell és az elért eredményeket meg kell védeni. Ehhez a magyarság parlamenti, kormányzati jelenléte szükséges. Mindannyian látjuk, hogy a szélsőséges nacionalizmus egyre erősödik. Mindannyiunk tapasztalata, hogy amikor a nacionalista erők fék nélküli kormányt alakítanak, miként igyekeznek korlátozni kulturális életünk szabadságát, fejlődését. Ugyanakkor látnunk kell azt a törekvést is, amelyik kulturális életünket, annak becses értékeit, kiváló személyiségei politikai érdekű kisajátítását célozza a „kiválasztott stratégiai partnerségen“ nyugvó magyar nemzetpolitikának hazudott pártérdek. Ennek egyszer s mindenkorra véget kell vetnünk!
Nemzeti kultúránk, művelődésünk léte és jövője tekintetében belső küzdelmeink következményeként sarkalatos kérdéssé lépett elő a külső autonómia elérése mellett a kultúra belső autonómiájának megteremtése. Hiszem, hogy akkor léphetünk fel hitelesen a szlovákiai magyar kulturális autonómia ügye mellett, ha tiszteletben tartjuk kulturális életünk belső autonómiáját, és védelmére kelünk, ha a pártpolitika szolgálatába akarják hajtani! A kultúra a nemzetből táplálkozik, s a nemzet belőle, így egymást hivatottak szolgálni!
Ma, 2019. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, amikor Kölcsey Ferenc 197 évvel ezelőtt letisztázta a Himnuszt, hálával mondjunk köszönetet mindazoknak, akik a magyar kultúra fáradhatatlan őrzői, gyarapítói és közvetítői. Ők azok, akikre nagy szüksége van a Nemzetnek! Akik újra és újra szülőföldünkbe és Európába gyökereztetik a magyar művelődést! Ők azok, akik által képesek vagyunk újra és újra megszerezni és gyarapítani kulturális örökségünket!
Isten áldd meg a magyart! Isten éltesse őket!

Fehér Csaba
az MKDSZ elnöke
Komárom, 2020. január 22.