A jövő sikeres kisebbségpolitikája, a kisebbségek szoros együttműködése!

MEGOSZTÁS

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Barátaim!
Azt gondolom, egyetértünk abban, hogy a magyarság sorsdöntő választás előtt áll. Február 29-én eldől, lesz-e magyar képviselet a pozsonyi törvényhozásban, vagy rendszerváltás utáni történelmünkben először nem lesz magyar hang, amely szólna, és nem lesz magyar kéz, amely tenne érdekünkben. Rövid távon belátható és hosszú távon beláthatatlan következményekkel leszünk kénytelenek szembenézni. Vajon ki lesz a felelős, ki vállalja a felelősséget azért a lelki-, fizikai traumáért, amelynek szorításába kerülhet a felvidéki magyarság? Az egyik oldalon vezérlő pártpolitikai érdek lesöpörte a másik oldalon a magyarság érdekét képviselő kompromisszumkészséget és megegyezési törekvést. A Híd és a vele szövetséget kötő politikai-, társadalmi szervezetek (az MKDSZ, a Šanca, magyarok, szlovákok, ruszinok, romák) együttműködése lett az a politikai erő, amely meghallotta a kor szavát, és meglátta a magyarság és Szlovákia minden kisebbségének érdekét. A Híd nem önmagával fogott össze. Listája az igazi együttműködés dokumentuma, amely egy új kezdet kirajzolódó politikai képét mutatja.
Szlovákia soknemzetiségű ország, így a megmaradásért, a kisebbségi jogokért folytatott politikai küzdelemben a magyarság elsődleges és természetes szövetségese a többi szlovákiai nemzetiség, melynek száma összesen a 458.467 lelket számláló magyarsággal együtt 661.768 főt tenne ki. Ez az együttműködés komoly társadalmi, politikai, vagyis érdekérvényesítő erő kifejtésére képes. Erre történelmi példa is van. Kevesen tudják, hogy a dr. Szüllő Géza és a legnagyobb felvidéki magyar, Esterházy János gróf által 1919-ben alapított Országos Keresztényszocialista Párt igyekezett megnyerni a szlovákság támogatását is, ezért a párton belül létrehoztak egy „Szlovák Tagozatot”, mai szóhasználattal élve platformot, de nyitottak voltak a többi kisebbség irányába is.
Hiszem, hogy ez a politika ma aktuálisabb, mint 100 évvel ezelőtt. Látnunk kell, hogy számszerű és részarányos népességcsökkenésünkkel együtt romlik érdekérvényesítő képességünk is. Érdekeink ugyanakkor a Szlovákiában élő kisebbségekkel azonosak. Megszerzett jogaink védelme, a kisebbségi nyelvhasználat ügye, iskoláink, anyanyelvi oktatásunk megóvása, kulturális életünk és intézményrendszerünk fejlődésének biztosítása, nyelvhasználati jogaink kiszélesítése, iskolaügyi és kulturális önigazgatásunk elérése, régióink gazdasági érdekeinek érvényesítése a Szlovákiában élő kisebbségek közös ügye. Érdekünk tehát, hogy magunk mellett tudjuk a ruszinokat, a romákat és minden nemzetiséget, hiszen így leszünk egységesek a sokszínűségben!
A Híd a szlovákiai nemzeti közösségek közötti párbeszéd és együttműködés hídja. Listája a közös érdek felismerése. Mondom ezt egy felelősen gondolkodó, etnikai alapon politizáló, regionalista magyar párt, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnökeként.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
parlamenti képviselőjelölt