Fehér Csaba: Egy szlovák pártban létrehozott magyar platform, az egész magyarságot veszélyeztető politikai tévút

MEGOSZTÁS

Szüllő Gézára emlékeztünk

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 2020. február 5-én Ipolynyéken koszorúzással emlékezett meg dr. Szüllő Gézáról, a két világháború közötti csehszlovákiai magyar politikai élet meghatározó nemzeti, keresztény politikusáról.
Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke beszédében kiemelte: „Ma is nagy szüksége van a magyarságnak a nemzeti, keresztényszociális értékekre, és azok érvényesülésére. Szüllő Géza csehszlovákiai magyar politikai eszmerendszerében központi helyet kapott az országban élő nemzetiségekkel való szoros együttműködés. Nyitott volt a szlovákság felé is, hiszen az általa és a legnagyobb felvidéki magyarként számon tartott Esterházy János gróf által alapított Országos Keresztényszocialista Pártban létrehozták a „Szlovák Tagozatot”. Helyzetünk és józan ész politikája azt diktálja, hogy a lehető legszorosabb politikai kapcsolatok kiépítésére törekedjünk Szlovákia többi nemzetiségével. Egy ilyen nemzetiségi érték- és érdekközösség komoly társadalmi, vagyis politikai erő kifejtésére képes. Ma azt kell tapasztalnunk, hogy megosztott, két utat járó erőinket, tovább forgácsolják a magyarságért eddig semmit sem tevő, illetve ellene dolgozó szlovák pártok. Találunk magyarokat a szlovák politikai élet teljes palettáján. A szélsőbaltól a szélsőjobbig. Az egyik feltörekvő szlovák liberális párt „Magyar Platformot” is létrehozott, bár magyar, illetve kisebbségi programja nincs is. A magyarság számára ez az út az erővesztés és az elmúlás útja. Erőnk megőrzésének, súlyunk növelésének egyik eszköze, ha a magyar pártban, amelyik politikai gyűjtőtere a többi nemzeti közösségnek, létezik egy szlovák platform. Vagyis jobb egy szlovák platform egy magyar pártban, mint egy magyar platform egy szlovákban! Kisebbségpolitikai szempontból jobb, ha mi tudjuk magunk mellett a szlovák politikát, mint a szlovák politika maga mellett a magyart.”
mkdsz hír