Nem hagyjuk magukra a kisiskolákat!

MEGOSZTÁS

A kedvezőtlen demográfiai mutatók miatt egyre több kisiskolában hangzik el az utolsó csengetés, az évtizedek óta működő intézmény a gyermekhiány miatt végleg bezárja kapuit. Szomorú történet ez, de a sajnálkozás nem segít, cselekedni kell! A Híd nagyot lépett ezen a téren, amikor az állami normatívát megváltoztatta, és ezzel 22 magyar kisiskolát mentett meg azazonnali bezárástól. A munkát azonban folytatni kell, mert ahol kevés az állami segítség, az egyénnek, a közösségnek kell lépnie. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség tudatában van a magyar iskola és óvoda megtartó erejének, tudjuk, hogy ahol bezár az iskola, ott lassan, de biztosan elsorvad a település is. Ezt a felelősséget átérezve segítünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel, tehermentesítve vagy éppen átvállalva a szűkös forrásokkal bíró önkormányzatok feladatait. Ipolyvisk iskoláját nagy értékű kazánokkal, iskolai bútorokkal és segédeszközökkel támogattuk, amely a németországi Verein für mehr Humanit & Frieden e.v. alapítványtól került hozzánk Opacsity László segítségével. Az adomány Fehér Csaba, valamint Sárközi János anyagi támogatásával érkezett a Felvidékre és Tóth Edit közvetítésével jutott el Ipolyviskre. Ezzel is segítettük az önkormányzat erőfeszítéseit, hogy Ipolyvisk meg tudja tartani óvodáját és iskoláját, biztosítva egy felvidéki magyar falu fennmaradását és további fejlődését.

mkdsz hír