Együttműködés és stratégia - Új párbeszéd a magyar politika megújulásért

MEGOSZTÁS

A 2020. február 29-ei parlamenti választások eredménye súlyos bizonyítékát adták annak, hogy két politikai táborban a magyarság nem lehet sikeres. Sokan láttuk és küzdöttünk azért, hogy elkerüljük a szlovákiai magyarság politikai horizontján kirajzolódó vereséget. Sajnos voltak, akik nem ismerték fel a helyzet súlyosságát. A helyzet, amelybe kerültünk nagy felelősséget ró az egész magyarságra. Meggyőződésem, hogy a kihívásokra csak egy hatékony válasz létezik, az együttműködés.
Nemzeti céljaink elérése érdekében a magyar pártok és a szlovákiai magyarság stratégiai partnerségének nincs alternatívája. Új társadalmi és politikai párbeszéd elindításában vagyunk érdekeltek. A magyar politika megújulása a magyarság lelki megújulásának feltétele és fordítva. Be kell temetnünk az árkokat, hogy képesek legyünk megfordítani sorsunkat és felvállalni történelmi feladatunkat, ami a szülőföldünkön játszott történelemformáló szerepünk visszaszerzése. Őszinte partnerségre és egy abban megszülető új stratégiára van tehát szükség. Ahogy az elmúlt egy évben, úgy most is azon a véleményen vagyok, hogy a két nagyobbik párt, a Híd és az MKP a kisebb pártoknak is teret adó kiegyezése lehet alapja a stratégiai együttműködésnek, a partnerségen nyugvó politikai kultúra megújulásának.
A stratégiai partnerségnek, vagyis az együttműködésnek a magyar pártok konszenzusával meghatározott nemzeti minimumra, mint politikai alapra kell épülnie az integrális és az operatív stratégia tekintetében is. A felvidéki magyarság politikai képviseletét, vagyis a magyar pártok stratégiai partnerségének legfontosabb célját, a parlamenti érdekképviselet biztosításában, a magyarság törvényalkotásban és a végrehajtásban való részvételében kell megjelölni.
Emellett a magyarság érdekét követő sikeres regionális, megyei politika megvalósulása is elsősorban a magyar pártok stratégiai együttműködésén múlik. Meggyőződésem továbbá, hogy a felvidéki magyar érdek, kisebbségi politikai érték és társadalmi elvek alapján más kisebbségi pártokkal, érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a demokratikus szlovák pártokkal kialakított szövetségi, együttműködési rendszer létrejöttének megfelelő politikai talajt kell biztosítani a magyar pártok stratégiai partnerségének politikai érték- és elvrendszerében.
Felvidéki magyarként, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnökeként mindent megteszek annak érdekében, hogy megszülessen, szilárd alapokon álljon, és eredményes legyen ez a stratégiai partnerség. Ez az érdek szólít ma minden magyart!

Fehér Csaba