Követeljük a magyar határ megnyitását!

MEGOSZTÁS

Május 15-én, pénteken ülésezett a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Országos Elnöksége.
A tanácskozáson döntés született arról, hogy a párt június második felében tartja meg országos kongresszusát, amelynek legfontosabb témája a február 29-ei parlamenti választások eredménye kapcsán kialakult politikai helyzet, illetve a szlovákiai magyar pártok stratégiai együttműködésének szükségszerűsége. A párt alapszabályában is kész rögzíteni ennek a stratégiai együttműködésnek a célját, az alapját és a kereteit. Nem történhet meg még egyszer, hogy a magyarság parlamenti képviselet nélkül marad! Az MKDSZ határozott álláspontja, hogy a két nagyobbik párt, a Híd és az MKP a kisebb pártoknak is teret adó, azok partnerségét is biztosító kiegyezése képes stabil alapot adni a stratégiai együttműködésnek.
Az MKDSZ Országos Elnöksége áttekintette a Koronavírus-járvány elleni védekezés következtében kialakult helyzetet, illetve a korlátozások feloldásának bejelentett ütemét és területeit.
A párt vezetése rendkívül sérelmesnek tartja, hogy miközben a szlovák kormány intenzív tárgyalásokat folytat a cseh és osztrák határ megnyitásának ügyében, addig a magyar határ átjárhatóságáról csak homályos utalásokra szorítkozik. A magyarországi járványhelyzet semmivel sem rosszabb, mint az érintett másik két országban, ezért semmi nem indokolja, hogy más elbírálás alá essen. Hónapok óta családok százai élnek szétszakítva, a könnyítések ellenére sokan nem járhatnak be a munkahelyükre, vagy éppen magyarországi ingatlanjukba nem tudnak átjutni. Felszólítjuk a kormányt, hogy ne diszkriminálja az itt élő magyarságot, és haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat a magyar határ megnyitásának érdekében, és a cseh, valamit az osztrák határ megnyitásával egyidőben tegye átjárhatóvá a magyar határszakaszt!

mkdsz hír