A Memorandum

MEGOSZTÁS

Alapvetően egyetértünk azzal, hogy a felvidéki magyarság – és mellette minden nemzetiség – létét, fejlődését és jövőjét biztosító jogokért mindenkor és minden eszközzel küzdeni kell, illetve törekedni kell a szlovák társadalommal és politikával való folyamatos párbeszédre.
Trianon 100. évfordulója kapcsán különösen nagy jelentőséggel bír egy memorandum. Egy olyan memorandum, amely az egész felvidéki magyarság kiáltványa. Egy ilyen memorandumnak, amikor a magyarság február 29-én legyőzve önmagát kiesett a parlamentből, és nem rendelkezik országos politikai érdekképviselettel, fontos társadalmi, valamint politikai üzenete lett volna. Tanultunk a hibánkból, és megtaláltuk az utat egymáshoz. Sajnos, az MKP talán kicsit elhamarkodottan cselekedett, nem egyeztetett a többi magyar párttal és civil szervezetekkel, így – egy nemzeti memorandum helyett – tulajdonképpen egy a szlovákiai magyar közvéleményt is megosztó pártkiáltványt adtak át a magyar ügyeket ezidáig mindig elutasító, ellenük hangosan fellépő Matovičnak. Felemásra sikeredett a fogadtatása, mert a magyarság már csak az egységes fellépést óhajtja, annak eredményében bízik. A kormányfő magyar-, illetve nemzetiségpolitikáját vizsgálva a pozsonyi várba szervezett június 2-ai „parádé” ellenére is balgaság lenne Matovičban Szent Pált látnunk, aki visszafordult a damaszkuszi útról.
Egyetlen párt politikai memoranduma helyett politikai és társadalmi tekintetben is hasznosabb lett volna egy, az egész szlovákiai magyarság egységes akaratát tartalmazó politikai kiáltvány. Az MKDSZ továbbra is a magyar ügyekben történő egységes politikai fellépést, illetve a magyar pártok együttműködését szorgalmazza. Ennek érdekében kezdeményezőleg lépünk fel, és részt veszünk minden ezirányú egyeztetésen – amennyiben meghívást kapunk.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke