Miniszterelnök Úr! Ön előtt a lehetőség …

MEGOSZTÁS

Tizennégy évvel ezelőtt, amikor 2006 szeptemberében az EP-ben megnyílt a Beneš-dekrétumok által a (cseh)szlovákiai magyarság jogfosztottságának nehéz éveit bemutató kiállításom, a szlovák kormány és politika egyrészt történelemhamisítással vádolt, másrészt hangsúlyozta, hogy a szóban forgó dekrétumok már rég hatályukat vesztették, illetve nem részei a jogrendnek. Tudtuk jól, hogy a szlovák kormány és a propaganda hazudik! A három restitúciós törvény a szó szoros értelmében diszkriminatív és antidemokratikus módon kijátszotta a magyarságot. A lehetőségét is elvette annak, hogy az elkobzott ingatlanokat visszaigénylő magyarok újra jogos tulajdonukhoz jussanak. Voltak akik bízva az igazságban mégis megpróbálták visszaszerezni az elkobzott vagyont. Sikertelenül, mert a nemzetiségi alapon diszkriminatív Beneš-dekrétumok élnek és igenis részét képezik a szlovák jogrendnek.
Ennek a történelmi, politikai és jogi ténynek egy újabb, eddig még nem tapasztalt bizonyítékát adja, hogy a Szlovák Földalap az autópálya építése kapcsán a Beneš-dekrétumokat visszamenőleg alkalmazva, azokra hivatkozva akar kisajátítani földterületeket magyar tulajdonosaiktól, „akik tulajdonába az egykori hivatalnokok figyelmetlensége miatt” maradhattak a szóban forgó ingatlanok.
Tisztelt Igor Matovič! Ön június elején, amikor a pozsonyi vár alagsorába hívta a gondosan kiválogatott száz szlovákiai magyart, a magyar ügyekben (nyelvhasználat, nemzetiségi törvény, kettős állampolgárság, kulturális alap) tanúsított ellenállását feledtetve, egyfajta békejobbot nyújtva azt nyilatkozta, hogy „a múltat nem mi írtuk, de a jövőt együtt alakíthatjuk.”
Miniszterelnök Úr! Ön előtt a lehetőség, hogy bebizonyítsa a jogegyenlőség, a demokrácia és az igazság pártján áll! Önnek alkalma született arra, hogy hátat fordítva korábbi önmagának és cselekvéssel bizonyítsa, valóban komolyan gondolja a várban tett kijelentését. Miniszterelnök Úr! Önnek hatalma és eszköze is van arra, hogy azonnali hatállyal leállítsák a földek elkobzását. El kell ismernie, hogy a magyarságot diszkrimináló Beneš-dekrétumok életben vannak és részei a szlovák jogrendnek. El kell őket törölni és kárvallottjait kárpótolni kell! Ezzel nyilvánvalóvá tenné magyar-politikája komolyságát és bebizonyíthatná, hogy nem csak az újságíróknak szánt frázis volt az Ön részéről az a kijelentés, hogy a kollektív bűnösség elve összeegyeztethetetlen a keresztény és demokratikus, de még a nem keresztény értékrenddel sem. Miniszterelnök Úr! Ön előtt a lehetőség … Esetleg kezdhetné azzal, hogy végre fogadja Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost, aki hetek óta kéri az Önnel való személyes találkozót.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2020. június 28.