A 2005-ös Komáromi Nyilatkozat jó alap a közös fellépésre

MEGOSZTÁS

A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban az elmúlt harminc évben sokat tapasztaltunk. Láttuk a szlovák politika teljes elzárkózását. Láttuk, hogy a szlovák nacionalizmus milyen eszközökkel végzi a dekrétumok ügyével foglalkozók ellehetetlenítését, meghurcolását – ebből nekem is kijutott. De magyar részről is tanúi lehettünk annak, amikor – bár a politikai program részét képezte a dekrétumok eltörlése és a kárpótlás – mégsem éltek a lehetőséggel, politikai alku tárgyává tették.
A D4-es autópálya építése kapcsán a Beneš-dekrétumokra való visszamenőleges hivatkozással kisajátítandó földek ügye a közvélemény és a politika figyelmét újra a dekrétumok antidemokratikus és diszkriminatív voltára irányította. Az ügy bizonyítja, hogy igazunk volt/van, amikor azt állítjuk, a dekrétumok élnek, és a szlovák jogrend részét képezik, hiszen ebben az esetben is hivatkozási alap. Sokat kutattam, foglalkoztam azzal a lezáratlan múlttal, amely ma is kísért.
Azt gondolom, helyes az MKDSZ politikai és emberi álláspontja, amely nem engedi elfelejteni a kollektív bűnösség elvén alapuló, a magyarságot nemzetisége alapján diszkrimináló 13 dekrétumot, amely követeli azok megszüntetését, és mindent megtesz a kárvallottak kárpótlásáért, vagyis az igazságtételért. Ezért az MKDSZ üdvözli a Híd elnökének, Sólymos Lászlónak azon álláspontját, amelyben a magyar pártok közös fellépését sürgeti a Beneš-dekrétumok ügyében (is).
A közös gondolkodáshoz és fellépéshez jó alap a magyar társadalmi és politikai szervezetek által Komáromban 2005. április 5-én, a Kassai Kormányprogram kihirdetésének hatvanadik évfordulóján aláírt nyilatkozat. A dokumentum aláírói elhatározták, hogy április 5-ét a nemzeti emlékezés napjává nyilvánítják. Kötelezettséget vállaltak arra nézve is, hogy mindent megtesznek a felnövekvő generációk korszakkal kapcsolatos ismereteinek megfelelő bővítése érdekében, továbbá, hogy mindent elkövetnek a meghurcoltak és leszármazottaik erkölcsi és anyagi kárpótlása érdekében. Az MKDSZ továbbra is kitart a dokumentumban foglaltak mellett, vagyis, hogy a szlovák kormány, illetve politikum feltétel nélküli bocsánatkérésén túl, végérvényesen törölni kell a kollektív bűnösség elvén kiadott 13 dekrétumot, illetve létre kell hozni egy pénzügyi kárpótlási alapot, amely a felvidéki magyar oktatás és kulturális élet támogatását szolgálja, továbbá törvényi lehetőséget, jogi keretet kell biztosítani az egyéni kárpótlásoknak is.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2020. július 13.