Bár csak pénz kérdése lenne a lévai gimnázium megmaradása …

MEGOSZTÁS

Az MKDSZ politikájában a szlovákiai magyar oktatásügyet stratégiai területnek tekinti. Legfontosabb célunk a magyar iskolahálózat fenntartása, megóvása, amihez az anyagi erőforrások mellett természetesen gyermekek is kellenek a padokba. Jelen idő szerint, azt gondolom ez utóbbi a legalapvetőbb és legnagyobb problémája a magyar oktatásügynek. Kevés magyar gyermek születik és ettől is kevesebbet adnak szüleik magyar iskolába. Bár nem oldaná meg a helyzetet, mégis némi javulás mutatkozna, amennyiben minden magyar szülő magyar óvodába és iskolába íratná gyermekeit, tudatosítva, hogy egyéni döntésüknek közösségi következményei is vannak. A rossz demográfiai mutatókra nehezedik az oktatás, vagyis az iskolák diáklétszám alapú költségvetési támogatása. Ez a finanszírozási rendszer súlyosan érinti a magyar oktatásügyet. Bár az előző ciklusban a kisiskolákat sikerült megmenteni a megszűnéstől, a probléma természetesen nem szűnt meg. A helyzetet és a tendenciákat figyelembe véve az iskolák bezárásának fenyegetése sokáig jelen lesz oktatásügyünkben. Az MKDSZ ezért is hangsúlyozza, hogy országosan és regionálisan is nagy körültekintéssel és felelősséggel kell tervezni az oktatásügy jövőjét a meglévő iskolahálózat megóvása, az új intézmények alapítása és fenntartása tekintetében is. Az MKDSZ oktatásügyi programjában a szórványterületeken és a vegyesen lakott régiókban az iskolaközpontok kiépítését szorgalmazza, amely véleményünk szerint ez időben egyedüli módja a magyar nyelvű oktatás megmaradásának.
A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium esete is intő példája a fentieknek. Meg kell jegyezni, hogy a régióban, vagyis a Lévai járásban 4 magyar gimnázium is működik, ami az ott élő magyarság számát tekintve talán túl sok. A lévai gimnázium további léte elsősorban nem pénz, hanem gyeremeklétszám kérdése, hiszen pénz több forrásból is érkezett már eddig is az intézménybe, a magánszemélyek támogatása csak elenyésző lehet ezekhez képest. Bízzunk benne, hogy a gimnáziumot fenntartó és támogató református egyház, az állami költségvetésből származó emelt összegű fejkvótát kezelő, a középfokú oktatásért felelős megye, annak képviselői, tisztségviselői, a lévai régióból származó megyei alelnök, illetve a gimnáziumnak a magyar államtól rendszeres pályázati támogatásokat nyerő vezetése, oktatásügyi szakpolitikus igazgatója megtalálja a megnyugtató megoldást a helyzetre. A megoldás kulcsa ugyanis az ő kezükben van, nekik kell eldönteni, hogy a támogatások miként hasznosulnak a legjobban. De hiába az érkező pénzösszegek, ha nincs kit tanítani, és ez a magánszemélyek felelőssége, nem más. A Czeglédi Péter Református Gimnáziumba idén csupán három diákot írattak be. Ez a szlovákiai magyarok felelőssége. Az egyéni döntés közösségre gyakorolt hatása.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2020. július 27.