Hogy együtt dobbanjon a szív!

MEGOSZTÁS

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le csakis a gőg és a gyűlölség.” – figyelmeztet bennünket is államalapító szent királyunk! Tudta jól, hogy a gőg kirekeszt, a gyűlölség megoszt. A nemzeti, politikai integrációt, melynek kerekasztalánál mindenkinek helye van, lehetetlenné teszi a gőgben születő gyűlölség, a kirekesztésben élő megosztottság. Az integráció történelmi szükségében nem lehet osztályozni. Nincsenek, nem lehetnek kicsik és nagyok, erősek és gyengék, jók és rosszak, értékesek és kevésbé értékesek, mert a kirekesztés réseket hagy, gyengíti az egység, az őszinte együttműködés szövetét. Ha így teszünk hibát követünk el és arra ítéljük magunkat, hogy a történelem megismétlődjön rajtunk, hogy a gőggel újra gyúrt kirekesztés a sötétségbe taszítson le! Így nem tud együtt dobbanni a szív!
Szent István műve, vagyis a nemzeti és európai integráció nem egy véglegesen befejezett alkotás. Államiságunk, nemzeti létünk több mint egy évezrede alatt az európai változásoknak és a benne születő nemzeti kihívásoknak megfelelően minden nemzedéknek tovább kellett dolgoznia az integráció ügyén. Szent István műve világos példa, szilárd jogi és követendő morális alap volt mindig. Amikor a politika és a morál, megnehezítve a nemzeti sorskérdésekre adandó válaszadást szembe kerül egymással, a Szent István-i történelmi, politikai hagyaték oldhatja fel a feszültséget.
Szent István rendíthetetlen hite és belőle táplálkozó küldetéstudata a szülőföldön országot teremtett, törvényeivel hazát, erkölcsi tanításával pedig otthont adott minden magyarnak.
Emlékezzünk ragaszkodással az ezer éves hazát számunkra is örökségül hagyó keresztény uralkodóra, az egyházépítőre, a törvényalkotóra, a bölcsre, népünket a kereszténységbe és független országunkat Európába vezetőre.
Emlékezzünk tudatosan arra, hogy fiához Imre herceghez, de egy egész évezred magyar királyaihoz, fejedelmeihez, kormányzóihoz, állam- és kormányfőihez, politikai vezetőihez is intézett intelmeivel a kormányzás, az ország és népe irányításának erkölcsi alkotmányát teremtette meg, állameszmét teremtett, amelyek örök érvényéhez tíz évszázad távlatából sem férhet kétség.
Isten éltesse az idők végezetéig édes Hazánkat, a keresztény Magyarországot!

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2020. augusztus 20.