Politikai rendreutasítás az egyesülés árnyékában - Korlátoznák a szabad véleménynyilvánítást!?

MEGOSZTÁS
Ahogy az Anyaországnak fontos a határon túli magyarság oktatásügyi, kulturális, gazdasági és politikai helyzete, úgy nekünk határon túli magyaroknak sem mindegy, hogy Magyarország milyen gazdasági, oktatásügyi, kulturális és politikai kondícióban van. Ezért a legtermészetesebb dolog, hogy odafigyelünk egymásra. Alapvető nemzeti érdekünk, hogy mindenhol erős legyen a demokrácia és érvényesüljenek a demokratikus alapértékek és elvek. A határon túli magyarság ügye a nemzet ügye, ahogy Magyarország ügye is a nemzet ügye.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) körül kirobbant botrány néhány lényeges dologra világított rá az egység felé törekvő felvidéki magyar közéletben is.
Egység a sokféleségben. Ez lehetne a mottója annak a törekvésnek, amely a történelmi választási vereséget elszenvedett felvidéki magyarságot politikai értékvallástól függetlenül újra egy egységes pártba tömörítené. Egy olyan politikai szervezetbe, amely gyűjtőhelye minden politikai gondolkodásnak, amely lenyomata a felvidéki magyarság politikai sokszínűségének. Nagy kérdés, miként fog hosszútávon érvényesülni ezen az egységes párton belül a változatos politikai értékrend és gondolkodás, a vélemény és szólásszabadság, az őszinte, egyenrangú partnerség, valamint a független politizálás akkor, amikor az egyesülés felé vezető úton megtett első lépések után a Híd elnökét, Sólymos Lászlót az SZFE ügyében megfogalmazott véleménye miatt szinte rendre utasította az Összefogás és az MKP, akivel egyébként a magyar kormány stratégiai partnerségen van. …
Egyetértek azzal, hogy a parlamenti képviselet biztosítását célzó törekvés prioritás, amiért az MKDSZ mindent megtett és ezután is elsődleges célnak tekinti. Ugyanakkor komoly ellentmondás van abban, hogy az Összefogás elnöke az SZFE ügy kapcsán a budapesti árkok Felvidékre importálásától félti a szlovákiai magyarságot, s az MKP-vel együtt azt hangoztatja, hogy céljuk az egység létrehozása, miközben a tárgyalóasztalnál két politikai szubjektum az MKDSZ és a Magyar Fórum, illetve az általuk vallott politikai, társadalmi értékek sem kaptak helyet, ami újabb politikai törésvonalat hozott létre, megossza a felvidéki magyarságot, megkérdőjelezi az őszinteséget és aláássa, vagy ha úgy tetszik árokkal szabdalja a széleskörű együttműködés felé vezető egyébként is rögös utat.
„Elvárjuk a partnerpártoktól, hogy a felvidéki magyarságot érintő valós ügyek megoldására fókuszáljanak és a megosztó politikai témákban tanúsítsanak kellő önmérsékletet.” Horkant fel a Híd elnökét rendre utasító MKP elnöke. És mit vár el azoktól a pártoktól és választóiktól, akiket nem hívtak meg a tárgyalóasztalhoz? Vagy szerinte ez sem érinti a felvidéki magyarságot?
Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2020. szeptember 9.