Két oldal, két érdek

MEGOSZTÁS

Az elmúlt hónapok történései fényes bizonyítékát adják annak, hogy Matovič valódi tervében nem szerepel a magyarlakta vidék fejlődése, még kevésbé a magyarságot megillető jog és legkevésbé az igazság.

Az egyik oldalon igény a nemzeti létbiztonságra, a jogegyenlőségre, az anyanyelvi oktatásra, a teljes iskolahálózatra, a nemzeti kultúrára, a szabad nyelvhasználatra a hivatali érintkezésben, az önrendelkezésre, a regionalizmusra, a gazdasági fejlődésre. Vele szemben a másik oldalon pedig minden, ami akadályozza a fentiekért vívott hatékony és eredményes társadalmi, politikai küzdelmet. Két oldal, két érdek. Matovič ennek a politikának ismert tartóoszlopa. Mégis képes volt illúzióba ringatni magyarok ezreit.
Mi, felvidéki magyarok, száz éve járjuk, a szlovák politika egy évszázada járatja velünk ezt az utat. Azt az utat, amin – bár más politikai és társadalmi keretek között és egy évszázaddal korábban -, de a szlovákság is járt a 19. században. Mégis, a lényegét tekintve ugyanazon alapra épült egyazon út a kettő. Egyazon út, amin a szlovák politika, valamint a történelmi megítélés mégis kettős mércével méri a jogot és az igazságot. Amíg az egyik oldalon 19. századi szlovák igényt és küzdelmeket a jogegyenlőségre, az anyanyelvi oktatásra, a nemzeti kultúra művelésére, a szabad nyelvhasználatra, az autonómiára jogosnak tartja, az ezzel szembe helyezkedő magyar politikát pedig erőszakos magyarosításnak tartja a szlovák történelmi emlékezet, addig a másik oldalon a szlovákiai magyarság 20. századi és most már a 21. századba átnyúló küzdelmeit alaptalannak és túlzónak tartja, sőt, a szlovák állam létét fenyegető politikának tekinti, ami igazol minden ellenirányú szlovák politikai lépést. Persze ezt a legkevésbé sem tekintik diszkriminációnak, nemzetiségi elnyomásnak, erőszakos szlovákosításnak. A szlovák történelmi emlékezet kettős mércével méri a jogot és az igazságot. Az ettől átitatott szlovák politika pedig a (visszatekintő) próféta szerepében tetszeleg. E ponton az a Krisztusi tanítás jut eszembe, ami azt mondja: ne tedd azt mással, amit magaddal sem tennél!

Nekünk, Szlovákiába szakadt magyaroknak pedig ebben a közegben, ebben a történelmi, politikai gyanakvásba betonozott kettős mérce légkörében kell szövetségeseket keresnünk az itt élő többi kisebbségben és a szlovák polgárságban, hogy sikeresebb politikát folytathassunk. Mert egyedül nem megy. Addig nem, amíg a nemzeti egység asztalánál nem kap helyet mindenki, s amíg a jogot és az igazságot az országban élő nemzeti közösségek tekintetében kettős mércével mérik. És amíg nem szabadulunk attól az illúziótól, hogy a szlovák politikusok őszintén akarják, és nélkülünk is képesek megoldani problémáinkat. Egy korszaknak akkor van vége, amikor az alapját képező illúziók elpárologtak. Addig pedig marad a két oldal, két érdek!

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2020. szeptember 28.