Aradi 13

MEGOSZTÁS
Példájukban a szabadságnak ára, a nemzetet szolgáló emberi, társadalmi és politikai értékeknek súlya, az őszinte hitnek pedig látható, időtlen arca lett. A szabadságharc 84 millió aranyforintjába került a nemzetnek, ettől összehasonlíthatatlanul nagyobb áldozat volt az a vér, amely a harcmezőket áztatta, valamint a hóhérok és a kivégző osztagok által kioltott életek. Október 6. amellett, hogy nemzetünk egyik gyásznapjává lett, a hazafiasság, bátorság és önfeláldozás szimbóluma is. A 13 vértanú napja. Csak szabadságszerető és ahhoz ragaszkodó nemzeteknek vannak mártírjai. A magyar hazához való hűségben meg nem rendülve, a nemzeti függetlenség győzelmébe, a társadalmi egyenlőség megvalósulásába és a polgári szabadságeszmébe vetett hittel állt a bitófa árnyékában a vértanúságot tudatosan vállaló aradi tizenhárom. A hóhér által végrehajtott pokoli ítéletet a Teremtő mennybéli örök életre változtatta. Mártíromságuk példaként áll a nemzet és a világ előtt. Hazafiságuk példája reménye a jövőnek. Az aradi mártírok utolsó mondatai tanítássá lettek, üzenetté forrottak. Figyeljünk szavukra!

Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Damjanich János: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot. Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2020. október 6.