Párizs után Bécs! Meddig még?

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) mélységesen elítéli a november 2-ai bécsi terrortámadást. Szolidaritásáról biztosítja Ausztria minden polgárát és együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak. Ezeket a támadásokat, történjenek bárhol a világon az egész emberiség ellen elkövetett elévülhetetlen bűnnek tartja. Az erőszakot, a kiontott emberi vért nem igazolhatja semmilyen érdek, legkevésbé a vallási. Európa és az emberiség békéje elképzelhetetlen a vallásgyakorlás szabadsága nélkül, és olyan emberekkel, akik ezt nem tudják elfogadni. Nem szabad megtanulnunk együtt élni a félelemmel, a vérrel és terrorral, nem szabad rezignáltnak lennünk, mert akkor végleg elveszítjük azt a szabad és keresztény gyökerű Európát, civilizációnkat, amelyet gyermekeinknek építünk. Mi európaiak már évek óta a terrornak, mint a 21. század egyik legnagyobb kihívásának árnyékában élünk. El kell mondani, hogy a bécsi terrortámadás nem az első és sajnos nem is az utolsó. Hány ártatlan embernek kell még meghalnia ahhoz, hogy az EU vezetői és a tagállamok társadalmai felébredjenek és elismerjék, – az unió integrációs politikája megbukott, és a tagállamokra elfogadhatatlanul erőltetett migrációs politikája pedig Európa létét, a kereszténységet és társadalmi értékeit, közös gyökereinket fenyegeti. Éppen ezért látnunk kell az elmúlt évek eseményeinek hosszú távú hatásait. Nem szemlélhetjük közönnyel az európai utcán folyó vért, az ezért felelős politikát, a mögöttes társadalmi, vallási célokat. Ha így tennénk, nagy hibát követnénk el. Nem eshetünk a megszokás, az elfogadás és az együttélés azon csapdájába, ahol a legsúlyosabb helyzettel, mint a megváltoztathatatlannal békülünk meg. A terrorizmussal nem élhetünk együtt és nem szokhatjuk meg, mert az a félelem és a halál politikája. Minden eszközzel küzdeni kell ellene. Keményen fel kell lépni a szélsőséges iszlám ellen, változtatni kell az EU migrációs politikáján, véget kell vetni a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlásnak, illetve hatékonyabbá kell tenni a bevándorlók az európai politikai, társadalmi értékekbe, a keresztény kultúrkörbe, életmódba történő integrálását.

Az MKDSZ Országos Elnöksége
2020. november 3.