Alapjában nem változik a törvény – Marad a diszkrimináció

MEGOSZTÁS
Matovič káoszkormánya a kettős állampolgárságról szóló, a parlament által még 2010-ben elfogadott, kétségtelenül magyarellenes éllel kovácsolt diszkriminatív, valamint komoly alkotmányos aggályokat támasztó törvény megváltoztatását tűzte napirendre. A törvénymódosítás tartalmi részét vizsgálva kijelenthetjük, hogy a szlovákiai magyarság, illetve az itt élő többi kisebbség szempontjából nem változik a 2010. évi törvény, vagyis továbbra is diszkriminatív, antidemokratikus és megmarad a magyarellenes éle. Magyarellenességét az elmúlt években ellenzékben is többször bizonyító Matovičtól nem várhattunk többet, főleg parlamenti képviselet nélkül. Az pedig egyenesen felháborító és elfogadhatatlan, hogy adott esetben nem az államnak kell bizonyítania az állampolgárság megvonásának „jogosságát”, hanem az állampolgárnak, hogy ő a kivételek között szerepel. A tervezet ebben a formában semmit sem változtat a törvény ideológiáján, továbbra is tiltja a kettős állampolgárság intézményét.

A Matovič-kormány kettős állampolgárságot „kezelő” törvényi változtatások kapcsán a görög és a római jog alapállásában lévő különbség jutott eszembe. A modern, fejlett demokratikus államokban a római jog alapállása szerint a vádlónak kell a bűnösséget bizonyítania, vagyis mindenki ártatlan, amíg bizonyítást nem nyer bűnössége. Ezzel szemben az ókori Görögországban a megvádoltnak kellett bizonyítania ártatlanságát. Ahogy Matovičot és kormányát a járvány elleni küzdelemben sem zavarja különösebben a szakemberek véleménye, tanácsaik nem zökkentik ki az emberéleteket követelő kaotikus járványkezelésből, úgy a szakmai felvetések, az érintett közösségek képviselői, a politikai partnerek meghallgatása ebben az esetben sem lett vezérfonala a módosításnak, a törvény megnyugtató, mindenki számára elfogadható, demokratikus megváltoztatása érdekében.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ezt a tervezetet antidemokratikusnak, éppen ezért elfogadhatatlannak tartja, mert diszkriminálja a nemzetiségeket, konzerválja a szlovák állam saját, adófizető polgáraival szembeni gyanakvás légkörét, továbbá nem oldja meg, inkább tovább görgeti a szlovák-magyar kapcsolatokra tíz éve nehezedő vitát. Fenntartjuk korábbi álláspontunkat, miszerint számunkra a nyugati demokráciákban már évtizedek óta gyakorolt kettős állampolgársági törvény alkalmazása elfogadható, ami erősíti a demokratikus berendezkedést, növeli Szlovákia demokrácia indexét.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke

2021. február 24.