Liberalizáció nacionalista módra

MEGOSZTÁS

A Matovič- és az ugyanabból a koalíciós fészekaljból megalakult Heger-kormánynak két megkérdőjelezhetetlen matematikai állandója van: a káosz és a nacionalizmus. A kisebbségekkel, vagyis a szlovákiai magyarsággal szembeni politika ezúttal az ún. tankönyv-liberalizáció kapcsán bukkant fel újra. Nem kell különösebben ecsetelni, hogy a kisebbségek számára miért lényeges kérdés, hogy tartalmi és szellemiségi tekintetben milyen tankönyvekből tanítanak a nemzetiségi iskolákban. Gondoljunk csak többek között a történelem tankönyvek ma sem megoldott kérdésére.
Emellett az is fontos, hogy milyen széles a tankönyv-választék és nem utolsó sorban, milyen anyagi terhet ró a családokra. Az oktatási tárca által jóváhagyott és támogatott nemzetiségi tankönyvek listája igen rövid. Ebből a megfelelő tankönyvek száma még kisebb. A szlovák tankönyvpolitika liberalizációja nemzetiségi vonalon abban ki is merül, hogy a minisztérium engedélyezi a listán nem szereplő tankönyvek megvásárlását, de egy centtel sem támogatja. Magyarán az állam diszkriminálja, másodrangú intézményekként kezeli a nemzetiségi iskolákat, másodrangú tanulókként a magyar és a ruszin gyermekeket, és másodrangú polgárokként a szüleiket.
A megfelelő tankönyvek és általuk a megfelelő színvonalú, tartalmú és a szükséges szellemiségű oktatás biztosítása plusz anyagi terhet ró a szülőkre, az iskolákra és a szülői munkaközösségekre. Az állam, illetve Gröhling oktatásügyi miniszter nevével fémjelzett „nagyívű” tankönyv-liberalizáció többletterhet ró a nemzetiségi családokra. Mindezen tények bizonyítják azt a nacionalista szellemiséget, amely jelenleg is áthatja az egész rendszert. Eközben azt halljuk, hogy sohasem voltak ilyen jók a szlovák-magyar kapcsolatok, mint most. A kölcsönös bizalom és a keresztény testvériség szelleme hatja át őket. … És szlovák kormány részéről egy „csipetnyi” nacionalizmus. … Isten óvja a szlovákiai magyar oktatásügyet egy esetleges oktatásügyi reformtól.

Fehér Csaba
az MKDSZ elnöke
2021.május 24.