Összetartozás és Szövetség

MEGOSZTÁS

A Nemzeti Összetartozás nem csak egy magasztos eszme száz év után megszületett válasza Trianonra, hanem pragmatikus célja is a Kárpát-medence magyarságának. Egyszerűnek látszik a feladat. Tenni kell a dolgunkat itt és most. Hittel, kitartással, körültekintően és megfontoltan. Nem mutogathatunk vissza letűnt évszázadokat felelőssé téve sorsunkért, miközben mi magunk nem teszünk a változásért. A nekünk kiszabott idővel nem számoltathatjuk el a múltat, ahogy az utánunk jövők sem gazdái a mi időnknek. A történelem nem az emberi élet éveivel, hanem nemzedékek sorával méri és értékeli az időt. Ebben az évszázadokon átívelő sorban minden egyes nemzedéknek felelőssége van. Nekünk is! A múltra nem mutogatni kell, hanem tanulni belőle. Nem pazarolhatjuk végtelen és ennél fogva tragikus ellenségeskedésre időnket. A történelem ugyanis nem kesereg a tragédián, nem siratja a vesztest, nem gyakorol önkritikát. Átlép rajtuk és rezzenéstelen arccal folytatja útját. Az, aki nem tart vele, elveszik benne!
A szlovákiai magyarság az elmúlt évszázadban megtanulta, hogy egy ellenséges társadalmi közegben, egy elnyomó hatalommal szemben, milyen módon lehet küzdeni, hogy tudja eredményesen képviselni érdekeit, együttműködéssel elérni céljait. Az elmúlt évszázadban megtanulta, s az elmúlt év(tized)ben elfelejtette. Az ellenségeskedés, a politikai számítás és hatalomvágy egymással szembe fordította a magyart és a politikai képviselet feláldozása árán is tovább táplálták a gyűlöletet. Ma, 2021. június 4-én úgy tűnik minden önmagunkra mért vereség ellenére képtelenek vagyunk pontot tenni a történet végére, a mi kis Trianonunkra. Messze még az őszinte nemzeti egység ott, ahol emlékezni sem képesek együtt. Pedig az idő nem a mi szövetségesünk! A felvidéki magyarságot több mint egy éve fojtogató politikai tétlenségben a pragmatizmust megöli az ideológia, a tettrekészséget az elszalasztott lehetőségek sora, amiben egyre erősödik az általános kiábrándultság … és itt van a mi kézzelfogható felelősségünk!


Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2021. június 4.