Isten éltesse drága Hazánkat, Magyarországot!

MEGOSZTÁS
Több, mint ezer éve áll a keresztény Magyarország. Államalapítónk rendíthetetlen hite és belőle táplálkozó küldetéstudata a szülőföldön országot, törvényeivel hazát, erkölcsi tanításával pedig otthont teremtett minden magyarnak. Törvénykönyveiben és az Intelmekben megfogalmazott erkölcsi tanítása a magyar lélek és állam alkotmánya, amely nem a kereszténység nevében, hanem szellemében kormányoz.
Művében Magyarország jövője Európa lett. Ennek a jövőnek a biztosítása embert próbáló nagy áldozatokkal járt. Lemondással, belső politikai ellentétekkel, megosztottsággal, véres küzdelmekkel, lelket gyötrő kételyekkel, olykor a Tanítással való meghasonulással is. Minden egyetlen cél, a magyar megmaradás, a keresztény Európában maradás érdekében! Ahogy ezer évvel ezelőtt és egy évezreden át, ma sem lesz helyettünk senki magyar, nem gyarapítja helyettünk senki országunk, nem védi és műveli helyettünk senki kultúránkat, nem érvényesíti senki helyettünk nemzeti céljainkat, érdekeinket, jogainkat!
Szent István király műve, vagyis a nemzeti és európai integráció nem egy véglegesen befejezett alkotás. Államiságunk évezrede alatt az európai változásoknak és a benne születő nemzeti kihívásoknak megfelelően minden nemzedéknek tovább kellett dolgoznia az integráció ügyén. Szent István műve világos példa, szilárd jogi és követendő morális alap volt mindig. Amikor a politika és a morál, megnehezítve a nemzeti sorskérdésekre adandó válaszadást szembe került egymással, a Szent István-i történelmi, politikai hagyaték oldja fel a feszültséget. Államalapító szent királyunk művét ma, mi építjük tovább. Rá hivatkozunk és rá építünk!
Emlékezzünk ragaszkodással az ezer éves hazát számunkra is örökségül hagyó keresztény uralkodóra, az egyházépítőre, a törvényalkotóra, a bölcsre, népünket a kereszténységbe és független országunkat Európába vezetőre.
Isten éltesse az idők végezetéig édes Hazánkat, a keresztény Magyarországot!
Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
2021. augusztus 20.