3204! – Hol áll az MKP és Berényi József?

Háromezerkétszáznégy napja, vagyis ma 2015. augusztus 25-én kilenc éve annak, hogy egy nyitrai egyetemista lányt, az akkor 23 éves Malina Hedviget szlovák szélsőségesek brutálisan megvertek, mert magyarul beszélt. A HZDS-SNS kormánykoalícióval kezdődő, s a Smer-SNS kormánykoalícióban, végül a Smer egyeduralmával folytatódó a magyarlakta vidéket diszkrimináló kulturális, oktatásügyi és gazdaságpolitika mellett hosszú éveken át cinkos hallgatással és tétlenséggel, sőt politikai támogatással és érdekből gerjesztett magyarellenesség az utcára szabadult. Az eltel évek alatt állami hivatalokban, boltokban, iskolákban, kulturális és sportrendezvényeken több ezerre tehető a verbális és sok esetben a tettlegességig fajult magyarellenes atrocitások száma, amelyeket azok elszenvedői nem hoznak nyilvánosságra, sérelmük orvoslásárra nem kérnek jogi segítséget. Nem kérnek, mert félnek Malina Hedvig példájától, amikor a magyarellenes hatalom az igazságszolgáltatást is befolyásolva aljas fondorlattal az áldozatot ültette a vádlottak padjára. Emberi mivoltában meggyalázta, magyarságában meghurcolta, lelkileg és egészségileg megtiporta, családjával együtt elűzte szülőföldjéről, hazugsággal vádolja és börtönnel fenyegeti. Malina Hedvig kálváriája kapcsán a felvidéki magyar emberben meginog a jogállamba vetett minden hite és a másodrangú állampolgár érzése erősödik benne.

Hedvigen sokan és sok fórumon próbáltak és próbálnak ma is segíteni, mellette áll minden magyar, de a szélsőségeket elítélő szlovákok is – és mellette áll az igazság. Tüntettünk mellette az igazság és a jogállam védelmében Pozsonyban. Ott volt mindhárom párt és minden számottevő magyar szervezet. Sokan voltunk, bár lehettünk volna többen is. Tüntettünk a Smer magyarellenes politikája ellen, az állampolgári jogok mellett, a szélsőségesek ellen, Kaliňák és Fico ellen. Aztán hazamentünk.

Haza ment az MKP elnöke, Berényi József is, hogy nagyszombatmegyei alelnökként a Smer-MKP frakcióban együtt működjön a Smer által támogatott, az egykori HZDS-es parlamenti képviselővel Tibor Mikuš-sal. Az eset óta, de főleg az elmúlt négy évben számos alkalommal járt magas rangú Magyarországi politikus a pozsonyi várdombon és az MKP székházában, ahol azt nyilatkozták, hogy Magyarország és Szlovákia között nyugodt és baráti a viszony, nincsenek vitás kérdések.

A Magyarországra menekült családanyát Malina Hedviget pedig a bűnpártoló hatalom hamis tanúzás vádjával szeptemberben bíróság elé állítja.

Berényi József az MKP elnöke tiltakozásul mondjuk lemondhatna a nagyszombatmegyei alelnöki posztjáról és az MKP kiléphetne a megyei frakcióból. Az általa vezetett MKP pedig elzárkózhatna a Smerrel való esetleges parlamenti együttműködéstől, mint ahogy azt mások már megtették. A Smer ugyanis a politikai diszkrimináció, a magyarellenesség, a részrehajlás és a bűnpártolás melegágya!

A szeptemberi per egy újabb próbatétele a szlovák jogállamnak. A meggyőződésünk, hogy Malina Hedvig remélhető győzelme, a neki megítélt kártérítés, valamint az elkövetők elítélése a jogállam győzelme is egyben. Másrészt pedig a szélsőségek, illetve a Smer által alkalmazott politikai önkény veresége!

Veled vagyunk! Az igazság végül mindig győz! Küzdelmedet értünk is vívod!

 

 

Fehér Csaba

az MKDSZ elnöke