Kategória: Egy gondolat

A demokrácia szabadság és felelősség

Harminc év telt el a kulcscsörgetős novemberi napok óta, harminc éve próbálnak a térség országai megbarátkozni a gondolattal, vagy talán megbirkózni a ténnyel, hogy a demokrácia nem csak szabadságot jelent, hanem felelősséget is. Így van ez nálunk is, az azóta kettészakadt csehszlovák államból létrehozott Szlovákiában. Sokaknak nehéz megszokni, hogy a demokratikus berendezkedésű társadalmakban nem mindig […]

Tovább

Október 23. az egyén félelmének megszűnése

Négy évvel a szovjet blokkon rést ütő magyar forradalom után az Egyesült Államok elnöke, John F. Kennedy 1956. október 23-áról azt mondta: „… örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az […]

Tovább

13 aradi mondat

Csak szabadságszerető és ahhoz ragaszkodó nemzeteknek vannak mártírjai. A magyar hazához való hűségben meg nem rendülve, a nemzeti függetlenség győzelmébe, a társadalmi egyenlőség megvalósulásába és a polgári szabadságeszmébe vetett hittel állt a bitófa árnyékában a vértanúságot tudatosan vállaló aradi tizenhárom. A hóhér által végrehajtott pokoli ítéletet a Teremtő mennybéli örök életre változtatta. Mártíromságuk példaként áll […]

Tovább

Veszélyben a parlamenti képviselet és a politikai önállóság!

A felvidéki magyarság egy új történelmi origóhoz érkezett. Ma az elmúlt harminc év legnagyobb és legösszetettebb kihívása előtt állunk. 2020 márciusától pedig minden kétséget kizáróan egy új időszámítás kezdődik, de nem biztos, hogy politikai kultúraváltással. Meggyőződésem, és remélem sokakkal együtt vallom, akkor lehet jó, előremutató kompromisszumot kötni, ha mindenki bele tudja gyúrni saját igazságát, megteremtve […]

Tovább

Isten éltesse édes Hazánkat, a keresztény Magyarországot!

Magyarország csak egy van, ahogy a benne élő magyarság is egy! Szétszakítottságában is egy test, megosztottsága ellenére is egy lélek!  Oszthatatlan, mint azok az értékek, amelyekre első szent királyunk országunk alapjait és népe erkölcsét építette. A hont foglaló Árpád házából királlyá lett István, hogy a magyarságnak a keresztény Európában helyet és megmaradást biztosítson, nem kisebbre […]

Tovább

Keresztény politikával a magyarságért

Ha azt mondanám, hogy nehéz időket él a magyarság, nem mondanék újat, mert ezer év alatt minden gondolkodó-író ember leírhatta volna ( le is írta ) ugyanezt. Ettől azonban tény, hogy bár mögöttünk a világháborúk, különféle diktatúrák, mégis a megmaradással küszködünk, államalkotó nemzetként, és más államok kisebbségnek mondott részeként egyaránt. Sok jó szándékú politikus és […]

Tovább

Válasszuk a keresztény Európát! Szavazzunk az MKDSZ-re!

Tisztelt Választók!   Ebben a neoliberális, anarchiába rohanó Európában különösen fontos, hogy szombaton minél többen éljünk választói jogunkkal, s részt vegyünk az EP választásokon. A mi Európánk a tét! Az MKDSZ EP-képviselőjelöltjei személyében olyan képviselőket válasszunk, akik a választókat szolgáló politikai célok, a magyar érdekek, a keresztény értékek dominanciáját valló, az európai politikába változást hozó […]

Tovább

Benes Ildikó: Május 25-én válasszák az MKDSZ listáját!

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Barátaim! Május 25-én Európai Parlamenti választások lesznek. Minden választásnak, így az európainak is nagy a tétje, mert nem mindegy kik és hogy képviselnek bennünket, a felvidéki magyarság érdekeit és céljait. Less Károly, az MKDSZ EP képviselőjelöltjét, már hosszú évek óta ismerem. Csak a tisztelet és elismerés szavaival szólhatok róla. Elkötelezett, lelkiismeretes önkormányzati […]

Tovább

Kit és mit képvisel Csáky?

Néppárti kérésre és dacára Csáky Pál ígéretének nem került napirendre az EP Petíciós Bizottság februári ülésén a Benesi-dekrétumok ügye. A február 21-én és 22-én esedékes ülést Csáky Pál vezette le, szlovák nyelven a magyar helyett. Saját közlése értelmében ” konkrét lépés várható a Benes-dekrétumok ügyében is.” Hiteles néppárti források szerint, viszont a koordinátorok január 21-én […]

Tovább