Kategória: Egy gondolat

Ne féljetek szegények, jobban lesztek szegények!

Egy régi magyar anekdota szerint amikor a sok adó és teher miatt a magyarok egy küldöttséget menesztettek Mária Terézia királynőhöz, az uralkodó azzal bocsátotta el őket, hogy: ,, Ne féljetek szegények, jobban lesztek szegények!” A panaszosok pontosan értették, hogy nem csökkenek a terheik, de még többet raknak rájuk. Megtörtént-e valójában az eset, vagy csak a […]

Tovább

Aradi 13

Példájukban a szabadságnak ára, a nemzetet szolgáló emberi, társadalmi és politikai értékeknek súlya, az őszinte hitnek pedig látható, időtlen arca lett. A szabadságharc 84 millió aranyforintjába került a nemzetnek, ettől összehasonlíthatatlanul nagyobb áldozat volt az a vér, amely a harcmezőket áztatta, valamint a hóhérok és a kivégző osztagok által kioltott életek. Október 6. amellett, hogy […]

Tovább

Két oldal, két érdek

Az elmúlt hónapok történései fényes bizonyítékát adják annak, hogy Matovič valódi tervében nem szerepel a magyarlakta vidék fejlődése, még kevésbé a magyarságot megillető jog és legkevésbé az igazság. Az egyik oldalon igény a nemzeti létbiztonságra, a jogegyenlőségre, az anyanyelvi oktatásra, a teljes iskolahálózatra, a nemzeti kultúrára, a szabad nyelvhasználatra a hivatali érintkezésben, az önrendelkezésre, a […]

Tovább

Politikai rendreutasítás az egyesülés árnyékában - Korlátoznák a szabad véleménynyilvánítást!?

Ahogy az Anyaországnak fontos a határon túli magyarság oktatásügyi, kulturális, gazdasági és politikai helyzete, úgy nekünk határon túli magyaroknak sem mindegy, hogy Magyarország milyen gazdasági, oktatásügyi, kulturális és politikai kondícióban van. Ezért a legtermészetesebb dolog, hogy odafigyelünk egymásra. Alapvető nemzeti érdekünk, hogy mindenhol erős legyen a demokrácia és érvényesüljenek a demokratikus alapértékek és elvek. A […]

Tovább

A 2005-ös Komáromi Nyilatkozat jó alap a közös fellépésre

A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban az elmúlt harminc évben sokat tapasztaltunk. Láttuk a szlovák politika teljes elzárkózását. Láttuk, hogy a szlovák nacionalizmus milyen eszközökkel végzi a dekrétumok ügyével foglalkozók ellehetetlenítését, meghurcolását – ebből nekem is kijutott. De magyar részről is tanúi lehettünk annak, amikor – bár a politikai program részét képezte a dekrétumok eltörlése és a kárpótlás […]

Tovább

Együttműködés és stratégia - Új párbeszéd a magyar politika megújulásért

A 2020. február 29-ei parlamenti választások eredménye súlyos bizonyítékát adták annak, hogy két politikai táborban a magyarság nem lehet sikeres. Sokan láttuk és küzdöttünk azért, hogy elkerüljük a szlovákiai magyarság politikai horizontján kirajzolódó vereséget. Sajnos voltak, akik nem ismerték fel a helyzet súlyosságát. A helyzet, amelybe kerültünk nagy felelősséget ró az egész magyarságra. Meggyőződésem, hogy […]

Tovább

Húsvét családi körben

Kedves Keresztény Magyarok! A súlyos áldozatokat követelő világjárvány sötét árnyékot vetett az emberre. Az idei húsvét rendhagyó, – más, mint az eddigiek voltak. Templomaink üresek. Nem élhetjük át közösen Krisztus szenvedéstörténetét és kereszthalálát elbeszélő passió spirituális alapját, a keresztény hit születését. A feltámadás örömét most nincs lehetőségünk keresztény közösségeinkben ünnepelni. Az elcsendesedés helye otthonainkra korlátozódott. […]

Tovább

Rendhagyó pedagógusnap

Pedagógusnak lenni, akként élni mindenkor szép pálya, nagy szolgálat és komoly felelősség! Egy szlovákiai magyar tanárnak, kinek kezei között a holnap magyarja nevelkedik, nagy kihívás is! Oktásügyi helyzetünk és nemzeti céljaink újabb és újabb feladatok elé állítja a pedagógusokat. A koronavírus-járvány következtében az oktatásban kialakult helyzet egyik napról a másikra írta át az eddig működő […]

Tovább

Együtt a nemzet!

Bár ma nem találkozhatunk hőseink emlékművei körül, mégis az ünnepben találkozik minden magyar lélek. 1848. március 15. összeköt bennünket. Értékeiben, eseményeiben és eredményeiben mind találkozunk. Együtt a nemzet. Ünnepeink összekötnek bennünket. Nincs még egy korszaka századainknak, melynek szereplői és alkotásai oly eleven részei lennének az emlékezetnek, a mának, a nemzet jövőképének, terveinknek, mint a magyar […]

Tovább

Gondolatok a Magyar Kultúra Napján - A kultúra a nemzetből táplálkozik, s a nemzet belőle, így egymást hivatottak szolgálni!

A kultúra a nemzet lelke, arca és értéke! Általa vagyunk képesek magyarként, keresztényként és európaiként látni, érezni, gondolkodni és cselekedni. Igaza van Kodály Zoltánnak, amikor arra figyelmeztet bennünket, hogy a „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Minden kor magyarjának nagy küldetése tehát, […]

Tovább