Kategória: Egy gondolat

Szükség lenne egy „Kisebbségi Blokk”-ra!

A szlovákiai magyarság részaránya a rendszerváltás óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt közel két évtized népszámlálási adatai olyan tragikusak, hogy azok már nemzeti katasztrófát vizionálnak. Elsősorban az alacsony népszaporulat, a „természetes” beolvadás, a kivándorlás és természetesen az asszimilációs politikai törekvések okozzák ezt a drasztikus fogyást. Számszerű és részarányos népességcsökkenésünkkel együtt romlik érdekérvényesítő képességünk is. […]

Tovább

A 2/3-os strasbourgi gőzhenger

2018. szeptember 12. Magyarország és az Európai Unió történetében is jegyzett dátum lesz. Egy hét telt el azóta, hogy Strasbourgban elsöprő többséggel megszavazták a Sargentini-jelentést. A szeptember 11-ei vita nem szűkölködött számomra döbbenetes megnyilvánulásokban. Igazságok, féligazságok, ködösítések, vádaskodások, tények és összeesküvés elméletek Bábele bontakozott ki a verbális küzdőtéren. Az elmúlt években sokszor láttuk működés közben […]

Tovább

Pellegríni Nagyszarva

Szlovákia egy olyan állam, ahol az ország területének közel 15 százalékán – egy az ország minden nemzetiségét politikai kényszerpályára állító tragikus történelmi döntés, politikai diktátum következtében – kisebbségben élnek a szlovákok. Ez a területi, etnikai állapot minden szlovák asszimilációs igyekezet, államilag irányított ki- és betelepítés, valamint a természetes belső vándorlás ellenére ma is magyar többségű […]

Tovább

Maráz Mónika: Az egyéni döntés közösségi következményekkel jár!

Megkezdődik a 2018/´19-es tanév   A szakminisztérium adatai szerint mintegy 684 ezer gyermek számára kezdődik meg szeptember 3-án az új tanév. Az alapiskolákban közel 485 ezer, míg a középiskolákban több mint 199 ezer diák kezdi meg a 2018/2019-es tanévet, ebből körülbelül 56700 kis elsős ül először iskolapadba. Komáromi viszonylatban, a beíratott gyermekek közül 251 iskolaköteles […]

Tovább

Isten éltessen keresztény Magyarország!

“Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát!” Vaszary Kolos bíboros hercegprímás e híressé vált mondatában fogalmazta meg államalapító, egyházszervező és törvényalkotó szent királyunk életművét, és a keresztény magyar állam születésétől eltelt évezred nemzetmegtartó lényegét. Szent István király érdeme, hogy alkalmassá tette a magyarságot arra, hogy lépést tartson az átalakuló világgal, és hogy képes legyen […]

Tovább

A szubszidiaritás az MKDSZ érdekképviseleti politikájának origója

A csatlakozás idején sokat hallottunk a szubszidiaritásról, arról a társadalomfilozófiai alapelvről, amely az Európai Unió létrejöttének és működésének egyik alappillére. Ezzel szemben az elmúlt években azt érzékelhetjük, hogy az Európai Unió néhány kérdésben szembemegy ezzel az alapelvvel, és igyekszik központosítani a hatalmat, illetve néhány új nemzetközi, globális kihívás tekintetében egy kézben összpontosítani a politikai irányítást […]

Tovább

Kötelező óvodalátogatás

Az utóbbi időben megsokszorozódott a hátrányos környezetből származó tanulók száma az alapiskolákban. A pedagógusoknak óriási gondot okoz ezen gyermekek  oktatása, az iskolai környezetbe való beilleszkedésének elősegítése. Ennek a problémának a gyökerét abban látjuk, hogy ezen diákok nagy része nem látogat semmilyen iskoláskor előtti intézményt. Emiatt óriási hátránnyal lép az ember életének, szellemi fejlődésének legmeghatározóbb, legfontosabb […]

Tovább

A szlovák számunkra idegen nyelv, de nem ez a magyar oktatásügy egyetlen és legnagyobb problémája

Évek, évtizedek óta folyik a (parttalan, legkevésbé sem szakmai, inkább politikai, de főleg eddig eredménytelen) vita, hogy egy szlovákiai magyar számára idegen nyelv-e a szlovák, illetve, hogy a magyar iskolákban (a jobb tanulási eredmény elérése érdekében) idegen nyelvként kell-e tanítani a szlovák nyelvet. A szlovák politikai élet, illetve a szaktárca részéről ezidáig (és ennek a […]

Tovább

Kötelességeink sorában első a nemzeti önfenntartás!

Egyszerűnek látszik a feladat. Tenni kell a dolgunkat itt és most. Hittel, kitartással, körültekintően és megfontoltan. Nem mutogathatunk vissza letűnt évszázadokat felelőssé téve sorsunkért, miközben mi magunk nem teszünk a változásért. A nekünk kiszabott idővel nem számoltathatjuk el a múltat, ahogy az utánunk jövők sem gazdái a mi időnknek. A történelem nem az emberi élet […]

Tovább

Mindig kevesebbre alkuszik az MKP

Illetve alkudna, ha lenne saját mozgástere. De a szatelitpártoknak ilyen nincs. A gondoskodásért, támogatásért cserébe az önállóságot kell adni. Ezért van az, hogy mindig Budapesten mondják meg az MKP aktuális vezetésének (amit közvetve szintén ott választanak), hogy mit akarjanak elérni. Először mindenképpen kormányra akartak kerülni, mert szerintük ez lenne elengedhetetlen a honi magyarság érdekében. Mivel […]

Tovább