Kategória: Egy gondolat

Kit és mit képvisel Csáky?

Néppárti kérésre és dacára Csáky Pál ígéretének nem került napirendre az EP Petíciós Bizottság februári ülésén a Benesi-dekrétumok ügye. A február 21-én és 22-én esedékes ülést Csáky Pál vezette le, szlovák nyelven a magyar helyett. Saját közlése értelmében ” konkrét lépés várható a Benes-dekrétumok ügyében is.” Hiteles néppárti források szerint, viszont a koordinátorok január 21-én […]

Tovább

Az EU-ban a gyermekek 2%-a éhezik!

Kiadós étkezések, havonta új ruhák, kirándulások, drága elektronikai berendezések, internet, orvosi ellátás stb. Ezek azok a dolgok, amiket uniós állampolgárokként természetesnek tartunk. Az átlag el sem tudja képzelni, hogy ma, a 21. században, a fejlett és gazdag Európában is élnek olyanok, akiknek nem, hogy új ruhákra nem telik, de még az étkezés és az orvosi […]

Tovább

Válasszák az MKDSZ programját és listáját!

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Barátaim!   Május 25-én Európai Parlamenti választások lesznek. Minden választásnak, így az európainak is nagy a tétje, mert nem mindegy kik és hogy képviselnek bennünket, a felvidéki magyarság érdekeit és céljait. Bogoly Zoltánt, az MKDSZ EP képviselőjelöltjét, már hosszú évek óta ismerem. Csak a tisztelet és elismerés szavaival szólhatok róla. Elkötelezett keresztény […]

Tovább

Biztos pénzügyi alapra van szükség a sérült gyermekek felzárkóztatása érdekében

Társadalmunk egyik nagy kihívása és felelőssége a fogyatékkal élő emberek felzárkóztatása, hogy minél kevésbé, vagy egyáltalán ne érezzék azt, hogy nem azonosak a lehetőségeik a környezetükben élőkkel. Kiemelten fontos az ilyen gyermekekkel való szakszerű foglakozás. Ennek a célnak az eléréséhez a gyógypedagógia a leghatékonyabb eszköz, amely a sérült gyermekek tanulmányozásával és nevelésével-tanításával foglalkozik. A megfelelő […]

Tovább

15 éve az Európai Unióban

Tizenöt éve vagyunk az Európai Unió tagjai. A történelmi fejlődés elé örök gátat nem vethet senki és semmi. 1989-től 2004-ig sok politikai, társadalmi vitával, nagy reménnyel, sok elvárással és még több munkával azon fáradoztunk, hogy megfeleljünk a csatlakozáshoz szükséges társadalmi, politikai és gazdasági feltételeknek. 2004. május 1-jén ünnepélyes keretek között léptünk rá arra a történelmi […]

Tovább

A húsvét, hitünk alapvető igazsága

Örömteli és hittel átélt húsvéti ünnepeket kívánunk! Kedves Keresztény Magyarok! Az idei húsvétra való lelki felkészüléskor is a családi Bibliát lapozgattam. A kereszténység reménye a húsvétban van. A kereszthalállal csupán Jézus kálváriája ért véget, élete és tanítása tovább él. A Megváltó élete a nagypéntekben és a feltámadásban csúcsosodik ki és él tovább minden lélek reményére, […]

Tovább

A brexit és más rések a pajzson

Egy eddig példa nélküli lépést jelentő kifejezés, amely komoly változásokat okozhat Európában és képes gyengíteni Európa politikai és gazdasági helyzetét. Az Egyesült Királyság mindig is piacorientált volt, és ebből eredően tradicionálisan szorgalmazója a tőke áramlásának, a szabadkereskedelemnek. Ám a britek gondolkodását megváltoztatta a többi tagországból beáramló munkaerő nagysága és a kereskedelmet korlátozó szabályozások. Sajnálatos módon […]

Tovább

Tanuljunk anyanyelvünkön, hogy éljen a magyar iskola!

Az iskolaválasztás a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését egy egész életre meghatározhatja, befolyásolja. Véleményem szerint mérlegelni sem érdemes, hogy anyanyelvű óvodába, iskolába járjon-e a gyermek. Sajnos, az évek óta csökkenő születések mellett, napjainkban is számos magyar szülő hajlamos idegen nyelvű intézetbe íratni a gyermeket csak azért, hogy megtanulja az állam nyelvét, hogy esetleg „jobban érvényesüljön” […]

Tovább

A Nemzeti Emlékezés Napja április 5. - Tizennégy éve történt, azóta ...

A kisebbségi lét százéves történelmének tüzében edzett és benne nagykorúvá vált felvidéki magyarság számos alkalommal fogalmazta meg politikai, társadalmi céljait és bizonyította, képes azokért küzdeni. 2005. április 5-én az egykori Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma dísztermében, a Kassai Kormányprogram kihirdetésének hatvanadik évfordulóján a szlovákiai magyar politikai és társadalmi szervezetek képviselői saját elhatározásból arra az […]

Tovább

A tudás érték és az is, aki ezt átadja

Pedagógusnap alkalmából minden pedagógusnak jó egészséget, sok sikert és kitartást kívánok. Szép pálya, nagy szolgálat! Gyermek nélkül nincs tanár, tanár nélkül nincs oktatás! Amióta a társadalmakban megjelent az ifjúság állam által biztosított oktatásának igénye és vele az állami oktatáspolitika, azóta az iskolaügy mindig a nagy, átfogó reformok előtt állt. Az oktatás módszertanának, tartalmának, az iskolarendszernek […]

Tovább