Kategória: Egy gondolat

Együtt a nemzet!

Bár ma nem találkozhatunk hőseink emlékművei körül, mégis az ünnepben találkozik minden magyar lélek. 1848. március 15. összeköt bennünket. Értékeiben, eseményeiben és eredményeiben mind találkozunk. Együtt a nemzet. Ünnepeink összekötnek bennünket. Nincs még egy korszaka századainknak, melynek szereplői és alkotásai oly eleven részei lennének az emlékezetnek, a mának, a nemzet jövőképének, terveinknek, mint a magyar […]

Tovább

Gondolatok a Magyar Kultúra Napján - A kultúra a nemzetből táplálkozik, s a nemzet belőle, így egymást hivatottak szolgálni!

A kultúra a nemzet lelke, arca és értéke! Általa vagyunk képesek magyarként, keresztényként és európaiként látni, érezni, gondolkodni és cselekedni. Igaza van Kodály Zoltánnak, amikor arra figyelmeztet bennünket, hogy a „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Minden kor magyarjának nagy küldetése tehát, […]

Tovább

Jogunk és igényünk van kultúránk védelmére

A kultúra szabadsága a nemzet szabadsága. A nemzeti kultúra akkor képes jövőt biztosítani a felvidéki magyarságnak, ha kultúránk jövője is biztosítva lesz. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) politikai programjában éppen ezért kiemelt figyelmet szentel a szlovákiai magyar kultúrának és közművelődésnek. A szlovákiai magyar kultúra és egyben a magyar identitás jövőjét a kulturális autonómia jelenti. A […]

Tovább

A demokrácia szabadság és felelősség

Harminc év telt el a kulcscsörgetős novemberi napok óta, harminc éve próbálnak a térség országai megbarátkozni a gondolattal, vagy talán megbirkózni a ténnyel, hogy a demokrácia nem csak szabadságot jelent, hanem felelősséget is. Így van ez nálunk is, az azóta kettészakadt csehszlovák államból létrehozott Szlovákiában. Sokaknak nehéz megszokni, hogy a demokratikus berendezkedésű társadalmakban nem mindig […]

Tovább

Október 23. az egyén félelmének megszűnése

Négy évvel a szovjet blokkon rést ütő magyar forradalom után az Egyesült Államok elnöke, John F. Kennedy 1956. október 23-áról azt mondta: „… örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az […]

Tovább

13 aradi mondat

Csak szabadságszerető és ahhoz ragaszkodó nemzeteknek vannak mártírjai. A magyar hazához való hűségben meg nem rendülve, a nemzeti függetlenség győzelmébe, a társadalmi egyenlőség megvalósulásába és a polgári szabadságeszmébe vetett hittel állt a bitófa árnyékában a vértanúságot tudatosan vállaló aradi tizenhárom. A hóhér által végrehajtott pokoli ítéletet a Teremtő mennybéli örök életre változtatta. Mártíromságuk példaként áll […]

Tovább

Veszélyben a parlamenti képviselet és a politikai önállóság!

A felvidéki magyarság egy új történelmi origóhoz érkezett. Ma az elmúlt harminc év legnagyobb és legösszetettebb kihívása előtt állunk. 2020 márciusától pedig minden kétséget kizáróan egy új időszámítás kezdődik, de nem biztos, hogy politikai kultúraváltással. Meggyőződésem, és remélem sokakkal együtt vallom, akkor lehet jó, előremutató kompromisszumot kötni, ha mindenki bele tudja gyúrni saját igazságát, megteremtve […]

Tovább

Isten éltesse édes Hazánkat, a keresztény Magyarországot!

Magyarország csak egy van, ahogy a benne élő magyarság is egy! Szétszakítottságában is egy test, megosztottsága ellenére is egy lélek!  Oszthatatlan, mint azok az értékek, amelyekre első szent királyunk országunk alapjait és népe erkölcsét építette. A hont foglaló Árpád házából királlyá lett István, hogy a magyarságnak a keresztény Európában helyet és megmaradást biztosítson, nem kisebbre […]

Tovább

Keresztény politikával a magyarságért

Ha azt mondanám, hogy nehéz időket él a magyarság, nem mondanék újat, mert ezer év alatt minden gondolkodó-író ember leírhatta volna ( le is írta ) ugyanezt. Ettől azonban tény, hogy bár mögöttünk a világháborúk, különféle diktatúrák, mégis a megmaradással küszködünk, államalkotó nemzetként, és más államok kisebbségnek mondott részeként egyaránt. Sok jó szándékú politikus és […]

Tovább