Kategória: Egy gondolat

Politikai rendreutasítás az egyesülés árnyékában - Korlátoznák a szabad véleménynyilvánítást!?

Ahogy az Anyaországnak fontos a határon túli magyarság oktatásügyi, kulturális, gazdasági és politikai helyzete, úgy nekünk határon túli magyaroknak sem mindegy, hogy Magyarország milyen gazdasági, oktatásügyi, kulturális és politikai kondícióban van. Ezért a legtermészetesebb dolog, hogy odafigyelünk egymásra. Alapvető nemzeti érdekünk, hogy mindenhol erős legyen a demokrácia és érvényesüljenek a demokratikus alapértékek és elvek. A […]

Tovább

A 2005-ös Komáromi Nyilatkozat jó alap a közös fellépésre

A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban az elmúlt harminc évben sokat tapasztaltunk. Láttuk a szlovák politika teljes elzárkózását. Láttuk, hogy a szlovák nacionalizmus milyen eszközökkel végzi a dekrétumok ügyével foglalkozók ellehetetlenítését, meghurcolását – ebből nekem is kijutott. De magyar részről is tanúi lehettünk annak, amikor – bár a politikai program részét képezte a dekrétumok eltörlése és a kárpótlás […]

Tovább

Együttműködés és stratégia - Új párbeszéd a magyar politika megújulásért

A 2020. február 29-ei parlamenti választások eredménye súlyos bizonyítékát adták annak, hogy két politikai táborban a magyarság nem lehet sikeres. Sokan láttuk és küzdöttünk azért, hogy elkerüljük a szlovákiai magyarság politikai horizontján kirajzolódó vereséget. Sajnos voltak, akik nem ismerték fel a helyzet súlyosságát. A helyzet, amelybe kerültünk nagy felelősséget ró az egész magyarságra. Meggyőződésem, hogy […]

Tovább

Húsvét családi körben

Kedves Keresztény Magyarok! A súlyos áldozatokat követelő világjárvány sötét árnyékot vetett az emberre. Az idei húsvét rendhagyó, – más, mint az eddigiek voltak. Templomaink üresek. Nem élhetjük át közösen Krisztus szenvedéstörténetét és kereszthalálát elbeszélő passió spirituális alapját, a keresztény hit születését. A feltámadás örömét most nincs lehetőségünk keresztény közösségeinkben ünnepelni. Az elcsendesedés helye otthonainkra korlátozódott. […]

Tovább

Rendhagyó pedagógusnap

Pedagógusnak lenni, akként élni mindenkor szép pálya, nagy szolgálat és komoly felelősség! Egy szlovákiai magyar tanárnak, kinek kezei között a holnap magyarja nevelkedik, nagy kihívás is! Oktásügyi helyzetünk és nemzeti céljaink újabb és újabb feladatok elé állítja a pedagógusokat. A koronavírus-járvány következtében az oktatásban kialakult helyzet egyik napról a másikra írta át az eddig működő […]

Tovább

Együtt a nemzet!

Bár ma nem találkozhatunk hőseink emlékművei körül, mégis az ünnepben találkozik minden magyar lélek. 1848. március 15. összeköt bennünket. Értékeiben, eseményeiben és eredményeiben mind találkozunk. Együtt a nemzet. Ünnepeink összekötnek bennünket. Nincs még egy korszaka századainknak, melynek szereplői és alkotásai oly eleven részei lennének az emlékezetnek, a mának, a nemzet jövőképének, terveinknek, mint a magyar […]

Tovább

Gondolatok a Magyar Kultúra Napján - A kultúra a nemzetből táplálkozik, s a nemzet belőle, így egymást hivatottak szolgálni!

A kultúra a nemzet lelke, arca és értéke! Általa vagyunk képesek magyarként, keresztényként és európaiként látni, érezni, gondolkodni és cselekedni. Igaza van Kodály Zoltánnak, amikor arra figyelmeztet bennünket, hogy a „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Minden kor magyarjának nagy küldetése tehát, […]

Tovább

Jogunk és igényünk van kultúránk védelmére

A kultúra szabadsága a nemzet szabadsága. A nemzeti kultúra akkor képes jövőt biztosítani a felvidéki magyarságnak, ha kultúránk jövője is biztosítva lesz. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) politikai programjában éppen ezért kiemelt figyelmet szentel a szlovákiai magyar kultúrának és közművelődésnek. A szlovákiai magyar kultúra és egyben a magyar identitás jövőjét a kulturális autonómia jelenti. A […]

Tovább

A demokrácia szabadság és felelősség

Harminc év telt el a kulcscsörgetős novemberi napok óta, harminc éve próbálnak a térség országai megbarátkozni a gondolattal, vagy talán megbirkózni a ténnyel, hogy a demokrácia nem csak szabadságot jelent, hanem felelősséget is. Így van ez nálunk is, az azóta kettészakadt csehszlovák államból létrehozott Szlovákiában. Sokaknak nehéz megszokni, hogy a demokratikus berendezkedésű társadalmakban nem mindig […]

Tovább

Október 23. az egyén félelmének megszűnése

Négy évvel a szovjet blokkon rést ütő magyar forradalom után az Egyesült Államok elnöke, John F. Kennedy 1956. október 23-áról azt mondta: „… örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az […]

Tovább