Kategória: Egy gondolat

Kötelező óvodalátogatás

Az utóbbi időben megsokszorozódott a hátrányos környezetből származó tanulók száma az alapiskolákban. A pedagógusoknak óriási gondot okoz ezen gyermekek  oktatása, az iskolai környezetbe való beilleszkedésének elősegítése. Ennek a problémának a gyökerét abban látjuk, hogy ezen diákok nagy része nem látogat semmilyen iskoláskor előtti intézményt. Emiatt óriási hátránnyal lép az ember életének, szellemi fejlődésének legmeghatározóbb, legfontosabb […]

Tovább

A szlovák számunkra idegen nyelv, de nem ez a magyar oktatásügy egyetlen és legnagyobb problémája

Évek, évtizedek óta folyik a (parttalan, legkevésbé sem szakmai, inkább politikai, de főleg eddig eredménytelen) vita, hogy egy szlovákiai magyar számára idegen nyelv-e a szlovák, illetve, hogy a magyar iskolákban (a jobb tanulási eredmény elérése érdekében) idegen nyelvként kell-e tanítani a szlovák nyelvet. A szlovák politikai élet, illetve a szaktárca részéről ezidáig (és ennek a […]

Tovább

Kötelességeink sorában első a nemzeti önfenntartás!

Egyszerűnek látszik a feladat. Tenni kell a dolgunkat itt és most. Hittel, kitartással, körültekintően és megfontoltan. Nem mutogathatunk vissza letűnt évszázadokat felelőssé téve sorsunkért, miközben mi magunk nem teszünk a változásért. A nekünk kiszabott idővel nem számoltathatjuk el a múltat, ahogy az utánunk jövők sem gazdái a mi időnknek. A történelem nem az emberi élet […]

Tovább

Mindig kevesebbre alkuszik az MKP

Illetve alkudna, ha lenne saját mozgástere. De a szatelitpártoknak ilyen nincs. A gondoskodásért, támogatásért cserébe az önállóságot kell adni. Ezért van az, hogy mindig Budapesten mondják meg az MKP aktuális vezetésének (amit közvetve szintén ott választanak), hogy mit akarjanak elérni. Először mindenképpen kormányra akartak kerülni, mert szerintük ez lenne elengedhetetlen a honi magyarság érdekében. Mivel […]

Tovább

Oktatáspolitika és iskolaközpontok

A kisiskolák helyzete Szlovákiában és főleg az itteni magyar közéletben politikai szimbólummá vált. Ezen intézmények megtartásának és finanszírozásának ügye nem csak szak-, de kisebbség- illetve nemzetpolitikai kérdés is. A körülöttük folyó viták az oktató-nevelő munka minőségéről, illetve a tanulók teljesítményéről szólnak évtizedek óta. A rossz demográfiai mutatók egy újabb és a kisiskolák létére minden eddiginél […]

Tovább

Megérdemlik a béremelést a gondozók!

Az emberi társadalom alapvető jellemvonása, hogy gondoskodik azokról, akik segítségre szorulnak. A fogyatékkal élőknek, egészségkárosodottaknak és az idős embereknek is biztosítani kell a megfelelő ellátást, egyáltalán : az emberhez méltó életet. Ma ez már az állam egyik fő feladata, állami beavatkozás nélkül ez elképzelhetetlen. A szociálpolitika felelőssége , hogy megteremtse a magas színvonalú szociális ellátás […]

Tovább

Magyar nemzetpolitika és az első választók - 2018. április 8.

Magyarország nekünk nem csak egy szomszédos ország. Határon túli magyarként hazánknak is tekintjük. Számunkra fontos az anyaország bel- és külpolitikája, de főleg a nemzetpolitika iránya. A mindenkori magyarországi parlamenti választások és eredményei tekintetében ezért sohasem lehetünk teljesen érdektelenek. Emlékszem 1998-ra, 2002-re és tisztán látom 2010-et is. Az idei parlamenti választás sokban különbözött a korábbiaktól. Magyarország […]

Tovább

Ne legyen kérdéses a magyar iskola!

Tisztelt Magyar Szülő! Kedves Barátunk! Nem győzzük hangsúlyozni, és nem csak az iskolai beíratások kapcsán, milyen fontos, hogy gyermekeink magyar iskolába járjanak. El kell mondani, amennyiben a magyar szülők mindegyike magyar iskolába íratná gyermekét némileg más számokat mutatnának a statisztikák. Elgondolkodtató, hogy nálunk az anyanyelvi oktatás semmivel sem pótolható értéke, a szabad iskolaválasztás lehetősége, a […]

Tovább

Krisztus feltámadása ad értelmet a hitünknek

,,Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem.” Szent Pál apostol a korintusi híveknek írt első levelében egyértelművé teszi, hogy sem a hitnek, sem a jócselekedetnek, de még a vértanúk kiomlott vérének sem lenne értelme, ha Jézus Krisztus nem győzi le a halált. Az ószövetségi […]

Tovább

Mindent Matovičért!

Ifjúkorom egyik kedvenc olvasmánya volt Fehér Tibor Nyugtalan vér című történelmi regénye. A 11. század második felének véres trónharcait mutatja be a fiatal Magyar Királyságban. Az egyik fejezetnek az a címe, hogy : Mindent Salamonért! Elolvashatjuk benne, hogyan mozgattak meg mindent, mennyire nem sajnáltak pénzt, békességet, az ország nyugalmát, csak hogy András király fia ülhessen […]

Tovább