Kategória: Egy gondolat

Együttműködés és stratégia - Új párbeszéd a magyar politika megújulásért

A 2020. február 29-ei parlamenti választások eredménye súlyos bizonyítékát adták annak, hogy két politikai táborban a magyarság nem lehet sikeres. Sokan láttuk és küzdöttünk azért, hogy elkerüljük a szlovákiai magyarság politikai horizontján kirajzolódó vereséget. Sajnos voltak, akik nem ismerték fel a helyzet súlyosságát. A helyzet, amelybe kerültünk nagy felelősséget ró az egész magyarságra. Meggyőződésem, hogy […]

Tovább

Húsvét családi körben

Kedves Keresztény Magyarok! A súlyos áldozatokat követelő világjárvány sötét árnyékot vetett az emberre. Az idei húsvét rendhagyó, – más, mint az eddigiek voltak. Templomaink üresek. Nem élhetjük át közösen Krisztus szenvedéstörténetét és kereszthalálát elbeszélő passió spirituális alapját, a keresztény hit születését. A feltámadás örömét most nincs lehetőségünk keresztény közösségeinkben ünnepelni. Az elcsendesedés helye otthonainkra korlátozódott. […]

Tovább

Rendhagyó pedagógusnap

Pedagógusnak lenni, akként élni mindenkor szép pálya, nagy szolgálat és komoly felelősség! Egy szlovákiai magyar tanárnak, kinek kezei között a holnap magyarja nevelkedik, nagy kihívás is! Oktásügyi helyzetünk és nemzeti céljaink újabb és újabb feladatok elé állítja a pedagógusokat. A koronavírus-járvány következtében az oktatásban kialakult helyzet egyik napról a másikra írta át az eddig működő […]

Tovább

Együtt a nemzet!

Bár ma nem találkozhatunk hőseink emlékművei körül, mégis az ünnepben találkozik minden magyar lélek. 1848. március 15. összeköt bennünket. Értékeiben, eseményeiben és eredményeiben mind találkozunk. Együtt a nemzet. Ünnepeink összekötnek bennünket. Nincs még egy korszaka századainknak, melynek szereplői és alkotásai oly eleven részei lennének az emlékezetnek, a mának, a nemzet jövőképének, terveinknek, mint a magyar […]

Tovább

Gondolatok a Magyar Kultúra Napján - A kultúra a nemzetből táplálkozik, s a nemzet belőle, így egymást hivatottak szolgálni!

A kultúra a nemzet lelke, arca és értéke! Általa vagyunk képesek magyarként, keresztényként és európaiként látni, érezni, gondolkodni és cselekedni. Igaza van Kodály Zoltánnak, amikor arra figyelmeztet bennünket, hogy a „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Minden kor magyarjának nagy küldetése tehát, […]

Tovább

Jogunk és igényünk van kultúránk védelmére

A kultúra szabadsága a nemzet szabadsága. A nemzeti kultúra akkor képes jövőt biztosítani a felvidéki magyarságnak, ha kultúránk jövője is biztosítva lesz. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) politikai programjában éppen ezért kiemelt figyelmet szentel a szlovákiai magyar kultúrának és közművelődésnek. A szlovákiai magyar kultúra és egyben a magyar identitás jövőjét a kulturális autonómia jelenti. A […]

Tovább

A demokrácia szabadság és felelősség

Harminc év telt el a kulcscsörgetős novemberi napok óta, harminc éve próbálnak a térség országai megbarátkozni a gondolattal, vagy talán megbirkózni a ténnyel, hogy a demokrácia nem csak szabadságot jelent, hanem felelősséget is. Így van ez nálunk is, az azóta kettészakadt csehszlovák államból létrehozott Szlovákiában. Sokaknak nehéz megszokni, hogy a demokratikus berendezkedésű társadalmakban nem mindig […]

Tovább

Október 23. az egyén félelmének megszűnése

Négy évvel a szovjet blokkon rést ütő magyar forradalom után az Egyesült Államok elnöke, John F. Kennedy 1956. október 23-áról azt mondta: „… örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az […]

Tovább

13 aradi mondat

Csak szabadságszerető és ahhoz ragaszkodó nemzeteknek vannak mártírjai. A magyar hazához való hűségben meg nem rendülve, a nemzeti függetlenség győzelmébe, a társadalmi egyenlőség megvalósulásába és a polgári szabadságeszmébe vetett hittel állt a bitófa árnyékában a vértanúságot tudatosan vállaló aradi tizenhárom. A hóhér által végrehajtott pokoli ítéletet a Teremtő mennybéli örök életre változtatta. Mártíromságuk példaként áll […]

Tovább

Veszélyben a parlamenti képviselet és a politikai önállóság!

A felvidéki magyarság egy új történelmi origóhoz érkezett. Ma az elmúlt harminc év legnagyobb és legösszetettebb kihívása előtt állunk. 2020 márciusától pedig minden kétséget kizáróan egy új időszámítás kezdődik, de nem biztos, hogy politikai kultúraváltással. Meggyőződésem, és remélem sokakkal együtt vallom, akkor lehet jó, előremutató kompromisszumot kötni, ha mindenki bele tudja gyúrni saját igazságát, megteremtve […]

Tovább