Kategória: Hírek

Két oldal, két érdek

Az elmúlt hónapok történései fényes bizonyítékát adják annak, hogy Matovič valódi tervében nem szerepel a magyarlakta vidék fejlődése, még kevésbé a magyarságot megillető jog és legkevésbé az igazság. Az egyik oldalon igény a nemzeti létbiztonságra, a jogegyenlőségre, az anyanyelvi oktatásra, a teljes iskolahálózatra, a nemzeti kultúrára, a szabad nyelvhasználatra a hivatali érintkezésben, az önrendelkezésre, a […]

Tovább

Politikai rendreutasítás az egyesülés árnyékában - Korlátoznák a szabad véleménynyilvánítást!?

Ahogy az Anyaországnak fontos a határon túli magyarság oktatásügyi, kulturális, gazdasági és politikai helyzete, úgy nekünk határon túli magyaroknak sem mindegy, hogy Magyarország milyen gazdasági, oktatásügyi, kulturális és politikai kondícióban van. Ezért a legtermészetesebb dolog, hogy odafigyelünk egymásra. Alapvető nemzeti érdekünk, hogy mindenhol erős legyen a demokrácia és érvényesüljenek a demokratikus alapértékek és elvek. A […]

Tovább

Hogy együtt dobbanjon a szív!

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le csakis a gőg és a gyűlölség.” – figyelmeztet bennünket is államalapító szent királyunk! Tudta jól, hogy a gőg kirekeszt, a gyűlölség megoszt. A nemzeti, politikai integrációt, melynek kerekasztalánál mindenkinek helye van, lehetetlenné teszi […]

Tovább

Egy nép vére sem értéktelenebb, könnye sem sósabb, szenvedése sem nagyobb a másikénál.

Augusztus 2. a Roma Holokaust Emléknapja. Dunaszerdahely Város Önkormányzata és a Romológiai Kutató- és Módszertani Intézet szervezésében 2020. július 31-én 15. alkalommal rendezték meg a koszorúzással egybekötött megemlékezést. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség képviseletében Fehér Csaba elnök, valamint Major Eleonóra a párt ifjúsági szervezetének elnöke koszorúzta meg a második világháborúban elkövetett népirtás dunaszerdahelyi emlékművét. A Roma […]

Tovább

Bár csak pénz kérdése lenne a lévai gimnázium megmaradása …

Az MKDSZ politikájában a szlovákiai magyar oktatásügyet stratégiai területnek tekinti. Legfontosabb célunk a magyar iskolahálózat fenntartása, megóvása, amihez az anyagi erőforrások mellett természetesen gyermekek is kellenek a padokba. Jelen idő szerint, azt gondolom ez utóbbi a legalapvetőbb és legnagyobb problémája a magyar oktatásügynek. Kevés magyar gyermek születik és ettől is kevesebbet adnak szüleik magyar iskolába. […]

Tovább

Tisztújítás és együttműködés

A tisztújítás jelentős esemény, hiszen a megválasztott új elnök és a vezetés évekre meghatározza egy párt politikáját. Gratulálok Forró Krisztiánnak, az MKP újonnan megválasztott elnökének. Bízom benne, hogy tovább folytatódik, sőt intenzívebbé válik, erősödik az a kommunikáció és együttműködés, amely 2019 nyarától jellemezte az MKDSZ és az MKP kapcsolatát. Ennek érdekében, vagyis a magyar pártok […]

Tovább

A 2005-ös Komáromi Nyilatkozat jó alap a közös fellépésre

A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatban az elmúlt harminc évben sokat tapasztaltunk. Láttuk a szlovák politika teljes elzárkózását. Láttuk, hogy a szlovák nacionalizmus milyen eszközökkel végzi a dekrétumok ügyével foglalkozók ellehetetlenítését, meghurcolását – ebből nekem is kijutott. De magyar részről is tanúi lehettünk annak, amikor – bár a politikai program részét képezte a dekrétumok eltörlése és a kárpótlás […]

Tovább

Úttalan utak, avagy miért nem épül meg az R2-es gyorsforgalmi út Rozsnyó és Szádalmás között

Ha nem értenénk a politikához és most jöttünk volna le a falvédőről, azt mondanánk, hogy a Matovič-kormány kimutatta a foga fehérét. Sorra születnek azok az intézkedések amelyek hátrányosan érintik a felvidéki magyarságot, illetve a magyarok által lakott régiókat. Gondoljunk csak az újonnan kinevezett járási elöljárókra, akik között még véletlenül sem találunk magyar nemzetiségűt. Legújabban pedig […]

Tovább

Könnyítsük meg a betegápolók és az idősgondozók munkáját!

A koronavírus járvány ideje alatt több helyen is nyilvános tapssal köszönték meg az orvosok, betegápolók és idősgondozók munkáját. Szép gesztus, és kedves megnyilvánulása a társadalom megbecsülésének. Aki nem tud többet tenni, ezzel is segíthet, hiszen az elismerés mindenkinek erőt és kitartást ad. Az MKDSZ Karitász azonban most is megtalálta a módját, hogy ahol lehet, megkönnyítse […]

Tovább

Miniszterelnök Úr! Ön előtt a lehetőség …

Tizennégy évvel ezelőtt, amikor 2006 szeptemberében az EP-ben megnyílt a Beneš-dekrétumok által a (cseh)szlovákiai magyarság jogfosztottságának nehéz éveit bemutató kiállításom, a szlovák kormány és politika egyrészt történelemhamisítással vádolt, másrészt hangsúlyozta, hogy a szóban forgó dekrétumok már rég hatályukat vesztették, illetve nem részei a jogrendnek. Tudtuk jól, hogy a szlovák kormány és a propaganda hazudik! A […]

Tovább