Kategória: Hírek

A választás és a reformok tétje - Európa!

Az MKDSZ elnöksége által megfogalmazott uniós politikai érdekképviseleti alapelv, hogy a felvidéki magyarság európai érdekképviselete és kisebbségpolitikája nem vonatkoztatható el az EU tagországaiban élő és szinte országonként más politikai, jogi, nyelvhasználati, oktatásügyi, kulturális, gazdasági és önigazgatási helyzetben lévő őshonos nemzeti kisebbségek célkitűzéseitől. A siker legfontosabb feltétele a közös gondolkodás és cselekvés! Ennek az együttműködésnek elsődleges […]

Tovább

A morváknak elegük van Prágából - Az MKDSZ támogatja a morva törekvéseket

Az MKDSZ kiemelten fontosnak tartja, hogy a felvidéki magyarságnak kiterjedt külpolitikai kapcsolatrendszere – és főleg arra helyez nagy hangsúlyt, hogy kisebbségpolitikájának számos külföldi támogatója, politikai szövetségese – legyen. Az Európai Szabad Szövetség, amelynek az MKDSZ is a tagja, közel ötven szeparatista, autonomista és regionalista kisebbségi pártot tömörít, és képviseli az európai nemzeti kisebbségek érdekeit, támogatja […]

Tovább

Az MKDSZ elítéli a keresztények elleni terrortámadást Srí Lankán

A hírügynökségek beszámolói szerint sorozatos bombatámadás ért több katolikus templomot Srí Lankán. A húsvétvasárnapi terrortámadásnak eddig 140 halottja és több, mint 400 sebesültje van. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség mélységesen elítéli a borzalmas merényletet és együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az a tény, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepén támadták meg a templomokat, egyértelműen arra utal, […]

Tovább

A húsvét, hitünk alapvető igazsága

Örömteli és hittel átélt húsvéti ünnepeket kívánunk! Kedves Keresztény Magyarok! Az idei húsvétra való lelki felkészüléskor is a családi Bibliát lapozgattam. A kereszténység reménye a húsvétban van. A kereszthalállal csupán Jézus kálváriája ért véget, élete és tanítása tovább él. A Megváltó élete a nagypéntekben és a feltámadásban csúcsosodik ki és él tovább minden lélek reményére, […]

Tovább

A Notre Dame a mi veszteségünk is

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – miként sok millió jóérzésű ember a világon – mély megdöbbenéssel és őszinte fájdalommal látta a párizsi Notre Dame székesegyház pusztulását. Mélyen együttérzünk a franciákkal, és különösen a hívő francia katolikusokkal, hiszen a felcsapó lángok nem csak egy páratlan történelmi műemléket tettek tönkre. A katolikus vallásban kiemelkedő helye van a Mária-tiszteletnek, […]

Tovább

Sport- és egészségpolitika Szlovákiában és az EU-ban

Sportról, ifjúság- és sportpolitikáról, egészségtudatos társadalomról és természetesen a politika e területen betöltött szerepéről és feladatairól is szó esett a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség EP képviselőjelöltjei által szervezett beszélgetőesten 2019. április 11-én Komáromban. Az est szakelőadói Szalai Árpád étkezési tanácsadó, Ferencz László sportmenedzser és Szayka Róbert KEMPO edző voltak. A jól működő, prosperáló állam egyik alapvető […]

Tovább

A brexit és más rések a pajzson

Egy eddig példa nélküli lépést jelentő kifejezés, amely komoly változásokat okozhat Európában és képes gyengíteni Európa politikai és gazdasági helyzetét. Az Egyesült Királyság mindig is piacorientált volt, és ebből eredően tradicionálisan szorgalmazója a tőke áramlásának, a szabadkereskedelemnek. Ám a britek gondolkodását megváltoztatta a többi tagországból beáramló munkaerő nagysága és a kereskedelmet korlátozó szabályozások. Sajnálatos módon […]

Tovább

Tanuljunk anyanyelvünkön, hogy éljen a magyar iskola!

Az iskolaválasztás a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését egy egész életre meghatározhatja, befolyásolja. Véleményem szerint mérlegelni sem érdemes, hogy anyanyelvű óvodába, iskolába járjon-e a gyermek. Sajnos, az évek óta csökkenő születések mellett, napjainkban is számos magyar szülő hajlamos idegen nyelvű intézetbe íratni a gyermeket csak azért, hogy megtanulja az állam nyelvét, hogy esetleg „jobban érvényesüljön” […]

Tovább

A Nemzeti Emlékezés Napja április 5. - Tizennégy éve történt, azóta ...

A kisebbségi lét százéves történelmének tüzében edzett és benne nagykorúvá vált felvidéki magyarság számos alkalommal fogalmazta meg politikai, társadalmi céljait és bizonyította, képes azokért küzdeni. 2005. április 5-én az egykori Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma dísztermében, a Kassai Kormányprogram kihirdetésének hatvanadik évfordulóján a szlovákiai magyar politikai és társadalmi szervezetek képviselői saját elhatározásból arra az […]

Tovább

Ez a törvény nem emelkedhet jogerőre!

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elfogadhatatlannak tartja és a leghatározottabban elutasítja a szlovák parlament azon döntését, amely szerint pénzbírsággal sújtható az a jogi személy, amelyiknek rendezvényén elhangzik egy másik állam himnusza. Mindenki számára világos, hogy ez a törvény kizárólag a magyar nemzeti himnusz szankcionálására irányul. Ez a szlovák államhatalom és politikum újabb magyarellenes megnyilvánulása, amelyben kormánypártok […]

Tovább