Kategória: Hírek

Október 6. - gyásznap és szimbólum

A szabadságharc 84 millió aranyforintjába került a nemzetnek, ettől összehasonlíthatatlanul nagyobb áldozat az a vér, amely a harcmezőket áztatta és a hóhér, illetve a kivégző osztagok által kioltott életek. Október 6. amellett, hogy nemzetünk egyik gyásznapjává lett, a hazafiasság, bátorság és önfeláldozás szimbóluma is. A 13 vértanú napja. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség országos elnöksége nevében […]

Tovább

Keresztény társadalmat építünk

Sokszor vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy a szűkös anyagi erőforrások következményeként a szociálpolitika nem mindig áll, állhat a méltányosság, illetve a teljes körű szolidaritás talaján. A szociális törvények kijátszhatósága következtében számos esetben a leginkább rászoruló családok részesülnek legkevésbé a juttatásokból. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a társadalmi szolidaritás, illetve a szükséget szenvedő embertársaink iránti egyéni felelősségvállalás fontosságát […]

Tovább

Az MKDSZ ajándéka a pólyáni óvodában

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, illetve a párt jótékonysági szervezete, az MKDSZ Karitász tagjai, támogatói az elmúlt években sok örömöt szereztek, és számos alkalommal enyhítettek a szükséget szenvedő többgyermekes családok, idős, beteg, valamint hajléktalan embertársaink gondjain. Emellett a karitász óvodai és iskolai könyv ajándékozási programjának köszönhetően számos oktatási, nevelési intézmény könyvtára gyarapodott. Az MKDSZ Karitász vezetője […]

Tovább

Szükség lenne egy „Kisebbségi Blokk”-ra!

A szlovákiai magyarság részaránya a rendszerváltás óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt közel két évtized népszámlálási adatai olyan tragikusak, hogy azok már nemzeti katasztrófát vizionálnak. Elsősorban az alacsony népszaporulat, a „természetes” beolvadás, a kivándorlás és természetesen az asszimilációs politikai törekvések okozzák ezt a drasztikus fogyást. Számszerű és részarányos népességcsökkenésünkkel együtt romlik érdekérvényesítő képességünk is. […]

Tovább

A 2/3-os strasbourgi gőzhenger

2018. szeptember 12. Magyarország és az Európai Unió történetében is jegyzett dátum lesz. Egy hét telt el azóta, hogy Strasbourgban elsöprő többséggel megszavazták a Sargentini-jelentést. A szeptember 11-ei vita nem szűkölködött számomra döbbenetes megnyilvánulásokban. Igazságok, féligazságok, ködösítések, vádaskodások, tények és összeesküvés elméletek Bábele bontakozott ki a verbális küzdőtéren. Az elmúlt években sokszor láttuk működés közben […]

Tovább

Éjfélkor lejárt a határidő!

Szeptember 11-én éjfélkor lejárt a helyhatósági választásokra történő jelöltállítás határideje. A jelöltállítást tekintve bátran kijelenthetjük, hogy az elkötelezettségnek és a kitartó munkának is köszönhetően a magyar régiókban egyre erősebb a kereszténydemokrata hang, a nemzeti, kereszténydemokrata érték és érdekképviselet, továbbá az együttműködés igénye. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 11 magyarlakta járás 54 településén, közel 100 képviselőjelöltet, továbbá […]

Tovább

Pellegríni Nagyszarva

Szlovákia egy olyan állam, ahol az ország területének közel 15 százalékán – egy az ország minden nemzetiségét politikai kényszerpályára állító tragikus történelmi döntés, politikai diktátum következtében – kisebbségben élnek a szlovákok. Ez a területi, etnikai állapot minden szlovák asszimilációs igyekezet, államilag irányított ki- és betelepítés, valamint a természetes belső vándorlás ellenére ma is magyar többségű […]

Tovább

Maráz Mónika: Az egyéni döntés közösségi következményekkel jár!

Megkezdődik a 2018/´19-es tanév   A szakminisztérium adatai szerint mintegy 684 ezer gyermek számára kezdődik meg szeptember 3-án az új tanév. Az alapiskolákban közel 485 ezer, míg a középiskolákban több mint 199 ezer diák kezdi meg a 2018/2019-es tanévet, ebből körülbelül 56700 kis elsős ül először iskolapadba. Komáromi viszonylatban, a beíratott gyermekek közül 251 iskolaköteles […]

Tovább

Isten éltessen keresztény Magyarország!

“Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát!” Vaszary Kolos bíboros hercegprímás e híressé vált mondatában fogalmazta meg államalapító, egyházszervező és törvényalkotó szent királyunk életművét, és a keresztény magyar állam születésétől eltelt évezred nemzetmegtartó lényegét. Szent István király érdeme, hogy alkalmassá tette a magyarságot arra, hogy lépést tartson az átalakuló világgal, és hogy képes legyen […]

Tovább

Választások az együttműködés jegyében

Helyi önkormányzati választásokra készülődik a szlovákiai magyarság és politikai érdekképviselete. Az önrendelkezés politikai lényegét, a szubszidiaritás kézzelfogható tartalmát, kisebbségi lehetőségeit jelen állás szerint a helyi önkormányzati választásokon, illetve az önkormányzatokban tudjuk megélni. Országos önrendelkezés híján egyelőre itt vagyunk képesek megvalósítani azt a politikai célunkat, hogy rólunk, nélkülünk ne szülessenek döntések. Az önkormányzatokban lehetőségünk nyílik arra, […]

Tovább