Kategória: Hírek

Nem az események után futok, a feladatok elé megyek

Tisztelettel üdvözlöm! Major Eleonóra vagyok, 24 éves. Szentpéteren születtem és éltem, tavaly viszont Gútára költöztem. Tanulmányaimat a szentpéteri alapiskolában kezdtem, majd a gútai magániskolában, művészeti irányzaton folytattam. Az érettségi után a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karára nyertem felvételt, ahol tavaly diplomáztam az Óvodai és elemi pedagógia szak alapképzésen. A mesterfokozatot a Selye János Egyetemen […]

Tovább

Isten, áldd meg a magyart!

Osztozva az új reményt adó új esztendő örömében, a magam, családom és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nevében Isten áldásában bőséges, tervekben, eredményekben és egészségben gazdag, boldog új évet kívánok! Őrizze meg a Teremtő testi, lelki egészségünket, egymás iránti szeretetünket! Erősödjön bennünk, és tartson ki egész évben a szolidaritás és az egymás iránti bizalom! Kívánom és […]

Tovább

Iskolaügyünk égető kérdései

Amikor felvetődik a szlovákiai magyar iskolaügy jelene és jövője, akkor két dolog jut elsőként az eszünkbe. A kisiskolák helyzete és a beiratkozások. A kisiskolák helyzete a magyar közéletben politikai szimbólummá vált. Tény, hogy a pozsonyi törvényhozásban lévő magyar érdekképviselet határozott kiállásának köszönhetően sikerült elkerülni a tömeges iskolabezárást, de kisiskoláink, egész iskolahálózatunk hosszú távú biztonsága, finanszírozása, […]

Tovább

Karácsonyi bejgliosztás a madari alapiskola hátrányos helyzetű diákjainak

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Ifjúsági Tagozatának (MKDSZ IT) elnöke, Major Eleonóra és alelnöke Lőrincz Orsolya 2019. december 19-én, csütörtökön ellátogattak a madari Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába. Támogatva az iskola egyik fiatal pedagógusának, Bodoki Piroskának felvetését úgy gondoltuk, hogy Karácsony közeledtével frissen sült diós és mákos bejglikkel ajándékozzuk meg az iskolában tanuló nehéz sorsú […]

Tovább

Új párbeszéd a lelki megújulásért

Karácsony közeledtével, mikor elcsendesedünk és keresztény/keresztyén emberként végig gondoljuk az évünket, eszünkbe jutnak az adósságaink is. A szlovákiai magyarság felé a döntéshozóknak több adósságuk van. A Trianon óta eltelt száz évben a kereszténydemokrata érzelmű politikusok legnagyobb pótlásra szoruló feladatuk a papjaink, lelkészeink és hitoktatóink felé van. Isten szolgái ugyanis mind a mai napig értelmiségi társadalmunk […]

Tovább

Karácsonyi hangulat Bolyban

A Bodrogköz egyik festői szépségű településén, Bolyban december 20-án JUDr. Bohács Attila polgármester meghívására összegyűlt a falu apraja-nagyja, hogy megnézzék az iskolások kedves karácsonyi műsorát és együtt feldíszítsék a polgármester által a falu közösségének ajándékozott karácsonyfát, illetve hogy közösen elfogyasszák a hagyományos karácsonyi káposztát. A példaértékű közösségi eseményen jelen volt az MKDSZ elnöke és alelnöke […]

Tovább

A szakadék két oldalán

Egyes felmérések adatai szerint az Európai Unióban a legtehetősebbek jövedelme mintegy ötször nagyobb, mint a legszegényebbeké. Országjárásunk alatt számos alkalommal tapasztaltuk, hogy egyre mélyebb és szélesebb a szakadék, nagyobb a különbség a legszegényebbek és a leggazdagabbak között. A jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek, s ebből adódó társadalmi különbségek növekedésével szemben a szociálpolitikában egyelőre kevés igazán hatékony […]

Tovább

"A politika nem pusztán a hatalom kezelésének a művészete, hanem hivatás a közjó szolgálatára."

Ferenc pápa egyik levelében e szavakkal hívta fel a közéleti szerepet vállalók figyelmét a politika valódi céljára. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) ennek szellemében kezdte meg működését hét évvel ezelőtt, és ennek érdekében dolgozik mind a mai napig. A közjó előmozdításának legegyszerűbb és leginkább kézenfekvő módja a rászorulók segítése. Ezen belül is kiemelt figyelmet kell […]

Tovább

Istenben bíztak, nemzetüket szolgálták

Advent harmadik vasárnapján, 2019. december 15-én Ipolyságon ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg a hetven évvel ezelőtt, a Mindszenty- per kapcsán elhurcolt és bebörtönzött felvidéki magyar papokról, valamint az őket segítő ipolysági és környékbeli hívekről. 1949-ben több, mint húsz katolikus papot tartóztattak le a csehszlovák hatóságok, hazaárulással, kémkedéssel, államtitok elárulásával vádolva őket. Mindezt azért, mert a […]

Tovább