Tornaterem felújítások 5,7 millióból

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség stratégiai fontosságú oktatás-, nevelésügyi területnek tekinti az ifjúság egészséges életmódra, tudatos táplálkozásra és rendszeres sportolásra irányuló nevelését. Ennek megfelelően az MKDSZ a hétköznapokban is tevékeny szerepet vállal annak folyamatos népszerűsítésében is. A rendszeres sportolás és tudatos étkezés komoly eredményt mutat a betegségek megelőzése terén, ugyanakkor adott

Az MKP eladta a magyarságot Matovičnak

2017. november 17-én Pozsonyban nyilvánvalóvá vált, hogy az MKP hatalmi törekvéseihez eszközként használja a felvidéki magyarságot ezért alkalmatlan annak képviseletére. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a leghatározottabban elítéli az MKP politikai hazárdjátékát, amellyel elárulja és mérhetetlen, minden nemzeti érdeket felülíró hatalomvágya áldozatává teszi a felvidéki magyarságot. Megdöbbentő és felháborító, hogy miközben az MKP

NOUS SOUTENONS LES ELUS LEGITIMES DU PEUPLE CATALAN ! LIBEREZ IMMEDIATEMENT LES PRISONIERS POLITIQUES CATALANS !

Le parti L’Alliance Démocrate-chrétienne Hongroise de Slovaquie, suit avec inquiétude les événements en Catalogne, le comportement répressif du gouvernement espagnol et les réactions partiales des responsables de l’Union Européenne. L’ADCH considère que l’emprisonnement des représentants élus par le peuple catalan met en danger les bases de la démocratie, les droits humains

Az MKDSZ kiáll a katalán kormány mellett!

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség aggodalommal követi a katalóniai eseményeket, a spanyol kormány megtorló magatartását és az Európai Unió döntéshozóinak egyoldalú megnyilvánulásait. Az MKDSZ a demokrácia alapjainak, az emberi jogok és a jogállamiság megsértésének értékeli a katalán nép által választott képvislők bebörtönzését, elítéli a megfélemlítés eszközének bárminemű alkalmazását. Elfogadhatatlannak tartjuk az Únió tétlenségét,

Erőnk a kitartás!

Kedves Barátaink! Az MKDSZ 2017. november 4-én először vett részt megyei választáson, amelyen politikai alapvetéséből adódóan az etnikai alapú és kereszténydemokrata érték- és érdekképviselet, valamint a magyar pártok választási együttműködése volt a vezérelve. Köszönetemet szeretném kifejezni a tisztelt választópolgároknak, akik tegnap, november 4-én az urnákhoz járultak, közöttük pedig elsősorban azoknak, akik bizalmuk

A Harmadik Rend és az érem két oldala

További anyaországi párt kampányeszközévé vált a határon túli magyarság.                 Emlékszünk még a hírhedt 2004. évi december 5-ére, amikor az akkori MSZP, élén Gyurcsány Ferenccel a kettős állampolgárság megadása ellen kampányolt. A félresiklatott népszavazás eredménye határon túli magyarok millióit törte össze lelkileg. A napokban pedig a rivális párt a FIDESZ által megjósolt

Az önálló állam nem törésvonal, hanem jog!

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli a szuverén Katalán Köztársaság kikiáltását és a legnagyobb elismeréssel gondol Carles Puidgemont katalán elnökre, valamint az egész katalán népre. Tisztelettel adózik a bátraknak, akik kinyilvánították akaratukat és a spanyol kormány antidemokratikus intézkedéseinek, fenyegetéseinek dacára érvényt szereztek a népakaratnak.            Az MKDSZ elítéli a spanyol kormány minden európai

Kassa megyében adjunk esélyt a magyar összefogásnak! Szavazzunk a magyar elnökjelöltre!

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség etnikai alapon politizáló, a szlovákiai magyar érdekeket következetesen képviselő kereszténydemokrata párt. A 2017. évi november 4-ei megyei választásokon az MKDSZ politikai értékrendjét követve és a magyar összefogást komolyan gondolva Kassa megyében Pataky Károly Királyhelmec polgármesterének személyében az egyetlen magyar elnökjelöltet támogatja és erre szólítja fel a

Besztercebányán Lunter a legesélyesebb

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség örömmel nyugtázza, hogy az általa is támogatott Stanislav Mičev Besztercebánya megyei független elnökjelölt október 6-án visszalépett a jelöltségtől. Mičev, a nyáron közzétett memorandumában megfogalmazott vállalása alapján, amelyet az MKDSZ is támogatott a közvélemény kutatások eredménye szerint legesélyesebb megyei elnökjelölt, Ján Lunter javára lépett vissza és arra

Tisztelet a bátraknak!

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a legnagyobb elismeréssel gondol azon katalánok millióira, akik a spanyol kormány fenyegetései, a hatóságok ellenintézkedései, a rendőri szervek brutalitása, az európai uniós országok és kormányaik, valamint számos európai párt cinkos, alibista hallgatása ellenére éltek demokratikus jogukkal és részt vettek a katalán függetlenségről rendezett népszavazáson. Részt vettek