Kategória: Sajtóanyagok

Mit ér a tábla, ha magyar is?

A születések csekély száma, az elvándorlás, a belső népességmozgás a magyarok által lakott területek egyre gyorsuló felhígulása, zsugorodása és ezzel összefüggésben a magyar nyelvhasználat területi csökkenése súlyos problémája a felvidéki magyarságnak. Sok évtizedre visszanyúló nyelvhasználati küzdelmeinket tekintve el kell mondani, hogy nyelvi, nyelvhasználati jogaink terén még mindig elmaradunk más uniós országok, illetve az ott élő […]

Tovább

Brüsszelben tanácskozott az MKDSZ elnöksége

Az autonómiatörekvések és a Minority Safepack Initiative voltak terítéken A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség képviseletében Fehér Csaba elnök, Sárközi János és Krivánsky Miklós alelnökök 2018. február 12-én Brüsszelben, az Európai Szabad Szövetség (EFA) székházában találkoztak az európai pártcsaládot képviselő Eva Bidania Ibargutxival. A találkozó legfontosabb témája az európai őshonos nemzeti kisebbségek, illetve az Európai Szabad Szövetség […]

Tovább

Mihai Tudose kötelet adna a zászló kitűzéséért „felelős” magyaroknak

Az MKDSZ nyilatkozata a román miniszterelnök kijelentése kapcsán               A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség felháborodásának ad hangot és tiltakozik a román miniszterelnök, Mihai Tudose a magyar autonómiatörekvésekkel, illetve az erdélyi magyar pártok által e tárgyban aláírt közös állásfoglalására és az általuk szorgalmazott magyar-román párbeszédre adott nyilatkozata miatt. Tudose minden európai alapértéket, az európai kultúrembert, az európai diplomáciai […]

Tovább

Régi új üzenet Katalóniából: Nec Arte Nec Marte!

              Mi magyarok, mint a nemzeti szabadságért évszázadokon át küzdő nép igazán tudjuk, hogy az elnyomó hatalom milyen látható és láthatatlan eszközökkel küzd a szabadságra vágyók ellen. Tudjuk jól, hogy szabadsághőseink az elnyomók szemében és propagandájában csupán rablóvezérek, a törvényes uralkodó és rend ellen lázadó felforgatók. A társadalmi béke ellenségei, akik önös érdekből képesek lángba borítani […]

Tovább

Tornaterem felújítások 5,7 millióból

              A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség stratégiai fontosságú oktatás-, nevelésügyi területnek tekinti az ifjúság egészséges életmódra, tudatos táplálkozásra és rendszeres sportolásra irányuló nevelését. Ennek megfelelően az MKDSZ a hétköznapokban is tevékeny szerepet vállal annak folyamatos népszerűsítésében is. A rendszeres sportolás és tudatos étkezés komoly eredményt mutat a betegségek megelőzése terén, ugyanakkor adott esetben nem elhanyagolható megtakarítást jelent […]

Tovább

Az MKP eladta a magyarságot Matovičnak

2017. november 17-én Pozsonyban nyilvánvalóvá vált, hogy az MKP hatalmi törekvéseihez eszközként használja a felvidéki magyarságot ezért alkalmatlan annak képviseletére. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a leghatározottabban elítéli az MKP politikai hazárdjátékát, amellyel elárulja és mérhetetlen, minden nemzeti érdeket felülíró hatalomvágya áldozatává teszi a felvidéki magyarságot. Megdöbbentő és felháborító, hogy miközben az MKP elutasította az MKDSZ […]

Tovább

NOUS SOUTENONS LES ELUS LEGITIMES DU PEUPLE CATALAN ! LIBEREZ IMMEDIATEMENT LES PRISONIERS POLITIQUES CATALANS !

Le parti L’Alliance Démocrate-chrétienne Hongroise de Slovaquie, suit avec inquiétude les événements en Catalogne, le comportement répressif du gouvernement espagnol et les réactions partiales des responsables de l’Union Européenne. L’ADCH considère que l’emprisonnement des représentants élus par le peuple catalan met en danger les bases de la démocratie, les droits humains et l’état de droit […]

Tovább

Az MKDSZ kiáll a katalán kormány mellett!

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség aggodalommal követi a katalóniai eseményeket, a spanyol kormány megtorló magatartását és az Európai Unió döntéshozóinak egyoldalú megnyilvánulásait. Az MKDSZ a demokrácia alapjainak, az emberi jogok és a jogállamiság megsértésének értékeli a katalán nép által választott képvislők bebörtönzését, elítéli a megfélemlítés eszközének bárminemű alkalmazását. Elfogadhatatlannak tartjuk az Únió tétlenségét, sőt a spanyol […]

Tovább

Erőnk a kitartás!

Kedves Barátaink! Az MKDSZ 2017. november 4-én először vett részt megyei választáson, amelyen politikai alapvetéséből adódóan az etnikai alapú és kereszténydemokrata érték- és érdekképviselet, valamint a magyar pártok választási együttműködése volt a vezérelve. Köszönetemet szeretném kifejezni a tisztelt választópolgároknak, akik tegnap, november 4-én az urnákhoz járultak, közöttük pedig elsősorban azoknak, akik bizalmuk jeleként a Magyar […]

Tovább

A Harmadik Rend és az érem két oldala

További anyaországi párt kampányeszközévé vált a határon túli magyarság.                 Emlékszünk még a hírhedt 2004. évi december 5-ére, amikor az akkori MSZP, élén Gyurcsány Ferenccel a kettős állampolgárság megadása ellen kampányolt. A félresiklatott népszavazás eredménye határon túli magyarok millióit törte össze lelkileg. A napokban pedig a rivális párt a FIDESZ által megjósolt és gerjesztett „forró […]

Tovább