Kereszténydemokrácia

A kereszténydemokrácia egy politikai eszmerendszer, amelynek az európai egységesülési folyamatban betöltött fontos szerepe vitathatatlan. A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában valódi sikertörténet a 20. század második felében. Az új világrendben Európa talpra állása, egységesülése és megerősödése nagy részben ezen pártoknak és kiemelkedő történelmi személyiségeiknek köszönhető. Az európai egység megálmodói, alapító atyái mind kereszténydemokraták

Országos Keresztényszocialista Párt (OKP)

Konzervatív politikai párt a két világháború közötti Szlovákiában. Elnökei: Lelley Jenő (1920-1925), Szüllő Géza (1925-1932) és Esterházy János (1932-1936) voltak. A szlovákiai magyar kisebbség két világháború közötti meghatározó politikai pártjának számított. Az Országos Keresztényszocialista Párt megszervezése 1919 tavaszán kezdődött az államfordulat előtt már működő keresztényszocialista egyesületekre alapozva. A párttá szerveződés