Falunap Ipolyvarbón – Hazalátogattak az elszármazottak is

Ipolyvarbón, 2015. július 18-án újra megrendezésre került a már hagyományossá vált falunap. Az idei ünnepnap különlegesnek tekinthető, mivel a község MKDSZ-es polgármestere, Fagyas Marcel és a képviselő testület meghívására hazalátogattak az Ipolyvarbóról elszármazottak is.
Az elszármazottak találkozóját követő ünnepi szentmisét Mgr. Zolcer György lelkiatya celebrálta. A szentmisét követően a község lakói és vendégei megkoszorúztuk az I.és a II.világháborúban elesett ipolyvarbói hősi halottak emlékművét. Ipolyvarbó polgármestere Fagyas Marcel kérdésünkre elmondta: A rohanó világban fontos, hogy időről időre megálljunk, hogy találkozzunk egymással, hogy jobban megismerjük és megértsük egymást. Ezek a találkozások, s közöttük a falunap alkalmas arra, hogy meglévő baráti kapcsolatainkat megerősítsük és elmélyítsük, illetve a nyitottság és a felebaráti szándék jegyében újabb barátságokat szerezzünk. A falu fejlődésének kulcsa az összetartásban és az együttműködésben rejlik. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet és hálámat fejezzem ki a képviselő testületi tagoknak, ill. családjaiknak az odaadó munkájukért, minden egyes szorgos kéznek, aki csak egy kicsivel is hozzájárult falunapunk rendezéséhez, a támogatóinknak és községünk minden lakosának, aki megtisztelt a jelenlétével.

mkdsz hír