Politikánk alapja

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség az egységes magyar nemzet gondolatának jegyében kívánja kifejteni politikai tevékenységét. A nemzetpolitika tekintetében a mindenkori magyar kormányra, mint stratégiai partnerre tekint, ám nem hajlandó egyetlen magyarországi párt érdekeit sem kiszolgálni és nem kívánja odavetni nemzeti közösségünket az egész Kárpát-medencére kiszélesített magyarországi hatalmi harcok martalékául. Szüllő Géza politikai alapvetését követjük mi is, mert ahogy ő fogalmazott 1928-ban: Én itthon mindenkor magyarpolitikát, de nem magyarországi politikát csinálok.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség etnikai alapon szerveződő, a krisztusi tanítás és az Evangélium alapján, valamint a demokratikus értékek mentén, elsősorban a szlovákiai magyarság érdekeit képviselő politikai párt.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség az 1920-ban alakult Országos Keresztényszocialista Párt, továbbá az 1990-ben alakult Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, illetve Esterházy János és Szüllő Géza politikája alapján folytatja közéleti tevékenységét.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség az egyetlen, tisztán keresztény értékeket képviselő párt a szlovákiai magyar politikai életben. Meggyőződésünk, hogy a politikai és társadalmi élet minden területét, úgy mint a kultúrát, az oktatásügyet, az ifjúságpolitikát, az egészségügyet, a gazdaság-, az adó-, a pénzügyi- és szociálpolitikát és nem utolsó sorban a családpolitikát újra keresztény alapokra kell helyezni!

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség céljainak megvalósítása érdekében a keresztény egyházakkal a lehető legszorosabb együttműködésben folytatja tevékenységét.  A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a kereszténység és a magyarság egymástól elválaszthatatlan.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség hiszi, hogy korunk európai érték- és társadalmi válságán csak a keresztény gyökerekhez és tanításhoz való visszatérés lehet úrrá. Kizárólag így lehet Európát és benne minden országot és nemzetet megmenteni. Ennek érdekében ösztönözni és támogatni kell a keresztény egyházak társadalmi szerepvállalását, elsősorban az oktatásban, a kultúrában és a szociális szférában.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség meggyőződése, hogy egy új, az Evangélium tanításából, hitből és erkölcsből táplálkozó, az emberek közötti párbeszéden és szolidaritáson alapuló szövetség hozhat békét és megnyugvást a szlovákiai magyarság és az országban élő minden nemzetiség számára. E gondolat jegyében kíván együttműködni minden magyar vagy más nemzetiségű emberrel, civil szervezettel és politikai párttal, aki, illetve amely felelősséget érez nemzeti közösségünk és az ország sorsa iránt.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség vallja, hogy a társadalmi igazságosság és egyenlőség alapján minden ember, nemzeti közösség és régió számára biztosítani kell az egyenlő és folyamatos fejlődés feltételeit az élet minden területén.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség meggyőződése, hogy csak a krisztusi tanítás képes megteremteni a társadalmi igazságosságot és stabilitást, a konstruktív együttműködést és az egymás iránti bizalmat, amely a fejlődés feltétele is egyben.