Predsedníctvo (SK)

MEGOSZTÁS

Predsedníctvo MKDSZ-MKDA:

Fehér Csaba
predseda
Sárközi János
podpredseda
Krivansky Miklós
podpredseda
PhDr. Mázik István

člen predstavenstva
00421 905 152 762
mazik1istvan@gmail.com